Lista examinatorilor

LISTA EXAMINATORILOR AUTORIZAȚI DE AAC RM PENTRU DESFĂȘURAREA TESTĂRILOR TEORETICE ŞI PRACTICE SUSŢINUTE DE PERSONALUL AERONAUTIC AL AVIAŢIEI CIVILE DIN REPUBLICA MOLDOVA


Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM