Licențierea personalului tehnic AML Partea-66

 

Cerințe generale pentru solicitanții de licențe de întreținere a aeronavelor AML Partea-66

Vârsta minimă a candidaților – 18 ani împliniți.

Documente necesare pentru prezentare

 • Document ce atestă identitatea persoanei;
 • Aplicarea cererii privind emiterea licențe de întreținere a aeronavelor AML Partea-66 (Formularul 19 al AAC) în mod fizic;
 • Acte confirmative (certificate de instruire, documente ce atestă experiența, etc.) în original și în copie;

Actele confirmative și dovezile necesare trebuie să corespundă cerințelor stabilite de cadrul normativ în vigoare (Codul aerian 301/2017, Codul administrativ 116/2018, HG 641/2019, HG 204/2020, etc.) în funcție de conținutul cererii depuse;

Solicitantul urmează să semneze o Declarație pe propria răspundere prin care confirmă autenticitatea documentelor atașate la cerere.

Cerere - Formularul 19

Cererea (Formularul 19) va respecta următoarele cerințe:

 1. Trebuie să fie depusă personal de către solicitant și completată pe o singură foaie (pe față și pe verso);
 1. Să fie completate cu acuratețe datele din documentele atașate la cerere, la fel cu respectarea cerințelor în vigoare aplicabile, indicarea datei depunerii, numelui, prenumelui, semnăturii persoanelor responsabile (persoane care recomandă licențierea solicitantului), etc.;
 1. Să completeze specimenele în mod vizibil în limba de stat, cu pix cu bilă de culoare albastră, cu litere majuscule de tipar. În cazul nerespectării cerințelor stabilite, termenul de examinare va fi suspendat, iar cererea va fi restituită pentru completare/corectare. Examinarea va fi reluată urmare a depunerii documentelor lipsă.

Depunerea solicitării pentru obținerea inițială / modificarea licenței de întreținere a aeronavelor AML Partea-66

 1. Documentul ce atestă identitatea persoanei;
 2. Cererea Formularul 19 completată corespunzător;
 3. Dovezile formării de bază conform cerințelor stabilite în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului 641/2019, Partea-66.A.25 (Formularul 148) și, după caz, dovezile formării pentru tip de aeronavă conform Partea-66.A.45 (Formularul 149), cu rezultatele examinării, emise de către organizația de instruire, aprobată sau recunoscută de către AAC RM;
 4. Dovada formării la loc de muncă (OJT) pentru primul tip de aeronavă în grupe 1 și 2 în organizațiile aprobate sau recunoscută de către AAC RM conform Partea-66, Apendicele III, p. 6;
 5. Dovada experienței în domeniul întreținerii aeronavelor, obținută în organizațiile aprobate sau recunoscute de AAC RM (incluzînd experiența recentă) în conformitate cu cerințele stabilite în Partea -66.A.30 (Lista de lucrări în forma jurnalului Form AW-JPT de pe pagina web oficială a AAC RM www.caa.md, Circulara 02 din 24.05.2021 ).
 6. Altele, după caz.

Depunerea solicitării pentru reînnoirea AML Partea-66:

 1. Documentul ce atestă identitatea persoanei;
 2. Cererea Formularul 19 ;
 3. Altele, după caz.

Depunerea solicitării pentru conversia AML Partea-66:

 1. Documentul de identitate;
 2. Cererea Formularul 19 completată corespunzător;
 3. Dovezile formării de bază conform Partea-66.A.25 (Formularul 148) și, după caz, dovezile formării pentru tip de aeronavă conform Partea-66.A.45 (Formularul 149), cu rezultatele examinării, emise de către organizația de instruire, aprobată sau recunoscută de către AAC RM, pentru eliminare limitărilor, stabilite de către AAC RM din tabelul ce urmează;
 4. Dovada experienței în domeniul întreținerii aeronavelor, obținută în organizațiile aprobate sau recunoscute de către AAC RM (incluzînd experiența recentă) în conformitate cu cerințele Partea -66.A.30 (Lista de lucrări în forma jurnalului Form AW-JPT de pe web site AAC RM, Circularul 02 din 24.05.2021 ).
 5. Altele, după caz.

 

 

Tabel

pentru definirea limitărilor ale diferitor combinații de subcategorii de licențe AML Partea-66

 

A1

A2

A3/A4

A1 & B1.2

A1 & B1.3

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11B: 11.5.1

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.17, 12.18

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

A1 & A2

A1 & A2 & A3/A4

A2 & A3/A4

A1 & B1.2

A1 & B1.4

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.17, 12.18

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.17, 12.18

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.5, 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

 

 

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11,

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5: 5.10, 5.15, Module 6: 6.3.1

Module 7: 7.7

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

B1.1 & B1.2

B1.2 & B1.3

B1.1 & B1.3

B1.2 & B1.4

B1.3 & B1.4

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11,

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 11B: 11.5.1

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

 

 

B1.1 & B1.2 & B1.3

B1.1 & B1.2 & B1.3 & B1.4

B1.4 & B1.1

B1.2 & B1.3 & B1.4

B1.1 & B1.2 & B1.4

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 11B: 11.5.1

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

 

B1.1 & B2

B1.2 & B2

B1.3 & B2

B1.4 & B2

B1.1 & B1.2 & B2

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11,

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

 

 

B1.1 & B1.3 & B2

B1.2 & B1.3 & B2

B1.2 & B1.4 & B2

B1.3 & B1.4 & B2

B1.1 & B1.4 & B2

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11,

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

 

B1.1 & B1.2 & B1.3 & B2

B1.1 & B1.2 & B1.3 & B1.4 & B2

nil

B1.2 & B1.3 & B1.4 & B2

B1.1 & B1.2 & B1.4 & B2

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12 Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22.18, 12.19

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

-

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

 

Module 9A

Module 10

Module 5

Module 6: 6.3.1, 6.3.2, 6.11

Module 7: 7.7

Module 11A: 11.5.1, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21

Module 11B: 11.5.1

Module 12: 12.7.1, 12.17, 12.18, 12.19

Module 13: 13.8, 13.10, 13.20, 13.21, 13.22

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >