Întrebări frecvente

De unde să încep?

 

Orice persoană care visează să înveţe să zboare se confruntă cu o mare dilemă: „De unde să încep, dincotro şi încotro să mă îndrept pentru sfaturi?”

În primul rând, trebuie să începi cu studiul zborului însuşi, lucru care poate fi destul de dificil pentru cei ce nu au avut legături prea multe cu aviaţia. De aceea este nevoie de un consilier cu experienţă şi responsabil. Un astfel de consilier poate fi un specialist al Serviciului Aviaţie Uşoară și Ultrauşoară de la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova cu care poţi lua legătura la Chişinău la numărul 022-82-36-60, sau unul dintre experimentaţii piloţi ce deţin Licenţă de pilot-instructor pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare. În niciun caz nu trebuie să apelaţi la piloţi care nu au Licenţa oficială recunoscută sau emisă de către AAC a RM deoarece nivelul lor de competenţă poate să nu corespundă cerinţelor actuale.

În al doilea rând, trebuie să stabiliţi pe ce tip de aparat de zbor doriţi să învăţaţi să zburaţi. Această problemă este una foarte personală deoarece depinde de aspiraţiile dumneavoastră, de capacităţile dumneavoastră fizice şi psihologice, de posibilităţile financiare. Pentru început, trebuie să vă opriţi asupra unui aparat care vă este accesibil din punct de vedere financiar şi care este mai confortabil.

În al treilea rând, efectuaţi câteva zboruri cu un pilot-instructor licenţiat pe un aparat ales de dumneavoastră. Dacă în timpul zborului sau după acesta nu simţiţi niciun disconfort faceţi pasul următor. Dacă apare o senzaţie de disconfort şi doriţi totuşi să zburaţi, vorbiţi despre aceste senzaţii cu un pilot cu experienţă şi poate veţi afla de la acesta câteva sfaturi utile pentru a scăpa de senzaţiile neplăcute.

În al patrulea rând, treceţi pe la un Centru Medical al Aviaţiei Civile din Republica Moldova. Nu trebuie să vă speriaţi de comisia medicală deoarece ea este alcătuită din oameni obişnuiţi ce au peste 60 de ani şi au propriile probleme de sănătate, nu din superoameni. Puteţi obţine adeverinţe medicale de la Centrul Medical al Aviației Civile din Chişinău la numărul 022-52-51-10.

În al cincilea rând, după vizita medicală şi obţinerea adeverinţei medicale, găsiţi un pilot-instructor autorizat şi încheiaţi un contract de instructaj de zbor. Contractul trebuie neapărat să fie aprobat de AAC a RM.

În al şaselea rând, înainte de începerea instructajului de zbor trebuie să efectuaţi un program de pregătire teoretică pentru Utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare pentru obţinerea Licenţei de pilot. Acest program se poate parcurge independent, dar cel mai bine este să-l parcurgeţi sub îndrumare unui pilot-instructor.

În al şaptelea rând, programul de instruire de zbor pentru ULM durează 30 de ore iar pentru aparate de zbor uşoare – 35 de ore. Procedura parcurgerii programelor de instruire de zbor şi procedurile ulterioare le puteţi afla studiind Reglementările de aviaţie RAC VLA (LspA). Aceste reguli pot fi obţinute de la bibliotecă sau de pe site-ul AAC a RM.

În al optulea rând, trebuie menţionat faptul că Licenţa de pilot pentru aeronave ultrauşoare fără motor, precum şi pentru AU sau AUU motorizate poate fi obţinută numai după împlinirea vârstei de 16 ani (deşi instruirea teoretică şi de zbor poate fi parcursă înainte de împlinirea acestei vârste).

Documentele care reglementează operarea AU și AUU din Aviația Generală și UAV în Republica Moldova sunt:

- Anexa 6 „Operarea aeronavelor” la Convenția de la Chicago, partea 2 „International GA”. Avioane";

- Anexa 2 „Regulile aerului” la Convenția de la Chicago;

- Documentul OACI 10019;

- Document nr. 8973/9 Manualul ICAO privind securitatea aviației „Capitolul 15, clauza 15.4. „AVIAȚIE GENERALĂ ȘI LUCRĂRI SPECIALE CU AERONAVE”.

- JAR-VLA, JAR-23, 22 și alte standarde de navigabilitate legate de AU / AUU și UAV;

- Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301 (din 20.12.2017);

- Codul ADMINISTRATIV al Republicii Moldova nr. 116 (din 19.07.2018);

- CODUL CONTRAVENȚIONAL Nr. 218 (începând cu 24.10.2008, cu modificările ulterioare la 31.05.2018);

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 831 (din 20.08.2018);

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 133 (din 27 februarie 2019) privind organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 641 din 17 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, pieselor și dispozitivelor de aviație și autorizarea întreprinderilor și personalului cu competențe în acest domeniu” ;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului privind permisiunea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile și de stat nr. 870 din 09.12.2020;

- Legea Republicii Moldova nr. 143 din 21 iunie 2012 „Cu privire la controlul spațiului aerian”;

- Legea RM nr. 86 din 2020 „Cu privire la organizațiile publice non-profit”

- СТ – ОРS;

- CT – OPS Cerințe tehnice referitoare la operațiuni aeriene Operațiuni aeriene necomerciale cu alte aeronave decât cele motorizate complexe (partea NCO)

- CT – OAN  CERINŢE TEHNICE PRIVIND OPERAȚIUNILE PE AERODROMURILE NAȚIONALE UNDE NU SUNT FURNIZATE SERVICII DE CONTROL A TRAFICULUI AERIAN ȘI STABILIREA ZONELOR DE TRAFIC DE AERODROM

- PIAC – LME  Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni  naționali.

- RAC-APL (din 19.12.2013);

- RAC-AW (de la 02.05.2001);

- RAC-47 (de la 02.05.2001);

- Ordinul Directorului AAC a Republicii Moldova nr. 63 din 06.12.2019;

- Ordinul Directorului AAC a Republicii Moldova nr. 31 din 2019.

- Ordinul Directorului AAC a Republicii Moldova nr. 23 din 2019

- RAC VLA (LSpA);

- "Cerinte tehnice. REGULILOR AERULUI, Anexă introdusă prin ordinul nr. 15 / GEN din 16 iunie 2015;

- "Cerinte tehnice. REGULI AERULUI", introdus prin ordinul nr. 15 / GEN din 16 iunie 2015;

- DO-02-10.11.2004 „Cu privire la procedura de efectuare a observațiilor la aerodromuri în care nu există dispozitive de vizibilitate”;

- DO-03-07.12.2006 "Cu privire la procedura de determinare a distanței și azimutului obiectelor selectate ca puncte de referință de vizibilitate în zona aerodromului";

- DO-02-10.06.2014 „Cu privire la indicația parametrilor vântului în apropierea suprafeței terestre în prognozele de zonă pentru zboruri la altitudini mici, compilate în format GAMET”;

- Circulară 04-05.12.2013 "Cu privire la asigurarea funcționării în siguranță a aeronavelor ultraușoare și ușoare echipate cu un sistem de parașută."

- Circulară 05-05.12.2013 "Cu privire la asigurarea siguranței zborurilor în baloane cu aer cald cu volumul anvelopei termice până la 3000m3 (inclusiv)"

- Ordinul Administrației Aviației Civile de Stat din Republica Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Moldova nr. 176/111 din 23.09.1996 „Cu privire la introducerea unui regulament temporar privind utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova Moldova ";

- PARA PRO;

 

și alte acte normative care pot fi consultate pe site-ul caa.md în rubrica Cadru Normativ.

 

Fireşte, o problemă importantă o ridică întrebarea următoare: de câţi bani ai nevoie pentru achiziţionarea unui aparat de zbor uşor/ultrauşor, pentru instruire şi pentru obţinerea documentelor corespunzătoare? Achiziţionarea unui motodeltaplan, în funcţie de tip şi stare (nou sau utilizat) se ridică la sume cuprinse între 4.000 şi 20.000 $, iar a unui avion sau elicopter – între 20.000 şi 120.000$ sau chiar mai mult, a unei parapante sau deltaplan – între 1.000 şi 6.000$, a unui balon cu aer cald – între 15.000 şi 35.000$. Costul vizitei medicale depinde de tipul de aparat de zbor şi variază între 20 şi 70 euro. Contravaloarea instruirii se stabileşte în mod individual cu instituţia organizatoare sau cu instructorul ce deţine permis de instruire de la AAC a RM şi a structurilor economice respective.

Obţinerea Licenţei de pilot pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare este gratuită.

Dacă după cele citite mai sus vă simţiţi plini de optimism şi sunteţi gata să vă începeţi drumul în aviaţie, vă dorim Drum bun!

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM