Informaţii generale

Secția licențiere personal aeronautic reprezintă interesele AAC în stabilirea politicii în cadrul certificării personalului aeronautic și certificării și supravegherii continue a organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic în domeniul aviației civile din Republica Moldova prin aplicarea standardelor internaționale și a practicilor recomandate pentru certificarea personalului aeronautic, asigurarea executării actelor normative care reglementează acordarea, revalidarea, reînnoirea, modificarea, conversia şi validarea certificatelor calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic, elaborate și promovate de către AAC.

Secţia licențiere personal aeronautic este responsabilă de următoarele:

  • participarea la procese de elaborare a proiectelor amendamentelor şi actelor normative ale Republicii Moldova în domeniul certificării personalului aeronautic în baza amendamentelor şi actelor normative ale organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile, ale cărui membru este Republica Moldova;
  • asigurarea executării actelor normative care reglementează certificarea personalului aeronautic și certificarea organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic, prin următoarele:
  • acordarea certificatelor de personal aeronautic, revalidarea/ reînnoirea, calificărilor şi a autorizărilor asociate certificatului de personal aeronautic, limitarea/ suspendarea/ revocarea certificatelor de personal aeronautic;
  • validarea certificatelor şi calificărilor de personal aeronautic eliberate de către autorităţile aviaţiei civile din State member OACI;
  • eliberarea certificatelor organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic, supravegherea activității  organizaţiilor aprobate, limitarea/ suspendarea/ revocarea certificatelor  organizaţiilor aprobate;
  • recunoaşterea organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic ale altor State membre OACI care oferă pregătirea teoretică şi practică a personalului aeronautic;
  • desfășurarea inspecţiilor şi a testărilor practice ale personalului aeronautic (în zbor/ la simulator) în scopul certificării/ supravegherii personalului aeronautic;
  • desfășurarea inspecţiilor în scopul certificării/ supravegherii organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic;
  • desfășurarea examenelor în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice ale personalului aeronautic.

 

Contactele inspectorilor Secţiei licențiere personal aeronautic:

e-mail: pel@caa.gov.md

Nr. tel.:

+373 22 823 631
+373 22 823 632
+373 22 823 634
+373 22 823 635

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >