Informaţii generale

Secția Autorizare personal aeronautic reprezintă interesele AAC în stabilirea politicii în cadrul certificării/ autorizării/ licențierii personalului aeronautic și certificării și supravegherii continue a organizațiilor de instruire/ pregătire a personalului aeronautic în domeniul aviației civile din Republica Moldova prin aplicarea standardelor internaționale și a practicilor recomandate pentru certificarea/ autorizarea/ licențierea personalului aeronautic, asigurarea executării actelor normative care reglementează acordarea, revalidarea, reînnoirea, modificarea, conversia şi validarea certificatelor, licențelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic, elaborate și promovate de către AAC.

Secția Autorizare personal Aeronautic are împuternicirea de a executa următoarele sarcini:

 • asigurarea executării actelor normative care reglementează acordarea, revalidarea, reînnoirea şi validarea certificatelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic;
 • acordarea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic;
 • validarea certificatelor şi calificărilor de personal aeronautic eliberate de către autorităţile aviaţiei civile din alte ţări;
 • examinarea concluziilor cu privire la aptitudinile privind starea sănătăţii în vederea acordării sau revalidării termenului de valabilitate a certificatelor;
 • acordarea, prelungirea termenului de valabilitate şi reînnoirea certificatelor organizaţiilor care propun pregătirea teoretică şi practică a personalului aeronautic;
 • recunoaşterea instituţiilor de învăţământ ale altor state membre ICAO care propun pregătirea teoretică şi practică a personalului aeronautic;
 • organizarea inspecţiilor şi testărilor practice ale personalului aeronautic (în zbor şi la sol) în scopul revalidării termenului de valabilitate şi reînnoirea certificatelor sau calificărilor;
 • elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul autorizării personalului aeronautic a aviaţiei civile a Republicii Moldova;
 • elaborarea proiectelor amendamentelor şi actelor normative ale Republicii Moldova în domeniul certificării personalului aeronautic în baza amendamentelor şi actelor normative ale organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile, ale cărui membru este Republica Moldova;
 • organizarea examenelor în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice ale personalului aeronautic;
 • controlul asupra respectării legislaţiei naţionale ce ţine de autorizarea personalului aeronautic;
 • crearea şi ţinerea bazei de date şi arhivei deţinătorilor de certificate, acordate de către AAC RM.

 

Contactele inspectorilor Secţiei Autorizare Personal Aeronautic:

e-mail: pel@caa.gov.md

Nr. tel.: +373 22 823 631

+373 22 823 632

 

Inspectorii Secţiei Autorizare Personal Aeronautic acordă consultații conform orarului de primire prezentat mai jos:

 

Ziua

Ora

Luni

08.00-12.00

Marţi

08.00-12.00

Miercuri

08.00-12.00

Joi

08.00-12.00

Vineri

Nu este zi de primire

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM