Informaţie generală

Informație Generalală

Atribuţiile „Autoritatea Aeronautică Civilă” (AAC) în domeniul operaţiuni zbor constau în activitatea de autorizare/certificare, supraveghere continuă a siguranţei zborului şi a menţinerii condiţiilor asociate autorizării/certificării operatorilor aerieni şi în activitatea de supraveghere a aplicării şi respectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul operaţiuni zbor.

Operaţiunile aeriene pe teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară în condiţiile respectării Codului Aerian al RM, cu toate modificările ulterioare, şi în condiţiile respectării tuturor reglementărilor aplicabile în vigoare.

Operatiunile aeriene sunt clasificate astfel: 

  1. Operaţiuni de transport aerian comercial - CAT (de marfă, pasageri, mixt): operaţiunile se desfăşoară în baza unui Certificat de Operator Aerian (AOC) emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă conform cerinţelor HGRM 831 din 20.08.2018

 

  1. Operaţiuni specializate comerciale – SPO (lucru aerian): pot fi efectuate doar cu aeronave care deţin un certificat de tip EASA, ulterior declarării acestor operaţiuni la Autoritatea Aeronautică Civilă conform cerinţelor HGRM 831 din 20.08.2018, CT-OPS Anexa VIII
     
  2. Operatiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate (NCC) sau altele decât cele complexe motorizate (NCO): operarea desfăşurându-se în conformitate cu cerinţele CT-OPS, Anexa VI Partea NCC sau Anexa VII Partea NCO.                                                                                                           

 

  1. În cazul NCC, zborurile pot fi efectuate doar ulterior declarării acestor operaţiuni la Autoritatea Aeronautică Civilă conform cerinţelor HGRM 831 din 20.08.2018

 

Tip a/c

 /

   Operaţiune   CAT     LA        SPO    GA       NCC    NCO

A320                X                    X                     X         

MI-8MTV         X                     X                                 X

AN 2                         X                      X                      

Ka 26                        X                      X          

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >