Ghid
  1. Aeronavă fără pilot jucărie – aeronavă fără pilot, proiectată sau destinată să fie utilizată exclusiv pentru joacă, cu masa maximă la decolare (MTOM) sub 250 de grame și rază de operare mai mică de 50 m, care nu este dotată cu:
  • senzor GNSS (sistem de navigație prin satelit)
  • mijloace tehnice de captare sau transmisiune a semnalelor audio sau video
  • conexiune de control bidirecțională

Operarea Aeronavelor fără pilot jucărie, în raza de 50m de la pilot la distanță, la înălțime sub 25m, în spațiu aerian necontrolat, în condiții care nu prezintă pericol pentru viața, sănătatea și bunurile materiale ale terțelor persoane, poate fi efectuată fără permisiunea AAC RM. Pilotarea aeronavelor fără pilot jucărie va fi efectuată sub controlul unei persoane responsabile.

  1. Alte aeronave fără pilot:

UA categoria deschisă – categoria UA care sunt operate în spațiul aerian necontrolat, conform cerințelor aviatice naționale, necomercial în scopuri personale (indiferent de greutatea maximă la decolare);

UA categoria specifică – categoria UA care sunt operate necomercial sau comercial, în spațiul aerian necontrolat, zone rezervate sau segregate, în limita lucrărilor aviatice speciale, în conformitate cu cerințele aviatice naționale (indiferent de greutatea maximă la decolare);

UA categoriile certificată – categoria UA care sunt operate în spațiul aerian necontrolat și controlat, operarea și personalul cărora sunt certificate pentru activitatea specială derulată (indiferent de greutatea maximă la decolare);

Pentru operarea în categoriile susmenționate (deschisă, specifică, certificată) este obligatorie permisiunea scrisă a Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova.

În cazul în care Aeronava fără pilot este dotată cu mijloace tehnice de captare sau transmisiune a semnalelor video/foto, pentru operarea acesteia suplimentar se vor prezenta AAC RM:

  1. Avizul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
  2. Avizul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
  3. Avizul Primăriei (în cazul efectuării zborurilor în cuprinsul localităților)
  4. Avizul Ministerului Afacerilor Externe (în cazul utilizării Aeronavelor fără pilot înregistrate în altă țară)

În procesul avizării de AAC RM pilotul la distanță și aeronava fără pilot vor fi supuși procedurilor de evaluare (abilități de gestionare UA ale pilotului la distanță, conformitatea aeronavei cu cerințele tehnice și cerințele de operare pentru tipul de lucrări aeriene preconizate, etc.)

Condițiile de operare pentru fiecare Aeronavă fără pilot și pilot la distanță sunt indicate în avizul emis de AAC RM.

În cazul în care Aeronava fără pilot are o greutate la decolare mai mare de 150 kg, sau este intenționată să fie operată în spațiul aerian controlat, condițiile pentru operarea acesteia se regăsesc în documentul ICAO DOC 10019.

Pentru operarea a oricărui tip de aeronave fără pilot pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția Aeronavelor fără pilot Jucărie este obligatorie perfectarea poliței de Asigurare de Răspundere civilă față de terți.

Operarea a oricărui tip de aeronave fără pilot pe teritoriul Republicii Moldova în spațiul aerian controlat și zonele din apropierea aeroporturilor, aerodromurilor, precum și zone cu restricții (baze militare, obiecte strategice ale statului, obiecte administrative de stat etc.) este interzisă.

Pentru inițierea avizării AAC RM va fi îndeplinită forma

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >