Formulare
Denumire Denumirea completă

Manualul de Proceduri – aprobările specifice “Operaţiuni de performanţe de navigaţie minime (MNPS).

Anexe

Manual de Proceduri – Aprobarea Operationala a Operaţiunilor de navigaţie bazate pe performanţe (PBN).

Anexe

RAC-11

Procedura generală de elaborare şi emitere a reglementărilor aeronautice civile

Anexe

RAC-REAC

Raportarea evenimentelor de aviatie civila

Anexe

Procedura

Procedura privind acordarea exceptărilor/derogărilor de la reglementările şi directivele aeronautice civile

Anexe

MEL

Formular de cerere pentru aprobare/acceptare MEL/amendament la MEL.

Anexe

Formularul 200

Formularul 200 - RAPORTUL DE INLATURARE A NECORESPUNDERII

Anexe

Form 4

Formular 4 - Nominalizare personal de conducere.

Anexe

-

Acte normative aplicabile operatorilor aerieni care nu sunt certificați confrom Hotărârii Guvernului nr. 831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene (valabile până la expirarea AOC-lui existent).

Anexe

RAC-47

Imatricularea aeronavelor civile

Anexe

RAC-ACAS

Sistemul de bord de prevenire a coliziunilor. Implementare si utilizare

Anexe

RAC-AID

Manual pentru proceduri de navigabilitate

Anexe

RAC-AML

Certificarea personalului aeronautic al aviatiei civile (specialisti intretinere tehnica a aeronavelor)

Anexe

RAC-ANSPC

Certificarea furnizorului de servicii de navigatie aeriana

Anexe

RAC-APL

Autorizarea personalului aeronautic al aviatiei civile (piloti, navigatori aerieni, ingineri naviganti, insotitori de bord, operatori de bord, control

Anexe

RAC-APL3

Autorizarea personalului aeronautic (cerinte medicale)

Anexe

RAC-ATE

Inregistrarea emitatoarelor radio, perfectarea si acordarea Autoprizatiei de instalare si exploatare a acestora

Anexe

RAC-AW

Navigabilitatea aeronavelor

Anexe

RAC-AZ

Autorizarea zborurilor

Anexe

RAC-CAO

Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom)

Anexe

RAC-HOC

Certificarea intreprinderilor de deservire la sol si a intreprinderilor ce presteaza servicii n zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturil

Anexe

 

RAC-HOC

Certificarea intreprinderilor de deservire la sol si a intreprinderilor ce presteaza servicii n zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturil

Anexe

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM