Formular de raportare pentru pasageri
Identificarea raportorului
Informaţii privind zborul în cauză
Informaţiile cuprince în acest formular vor fi folosite numai în scopul în care au fost furnizate. Nu se vor folosi aceste informaţii pentru alte scopuri şi nu vor dezvăluite fără acordul raportorul.
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >