Finalizarea misiunii de audit USAP-CMA în cadrul AAC

16.09.23
Finalizarea misiunii de audit USAP-CMA în cadrul AAC

În perioada 5-15 Septembrie 2023, Republica Moldova a fost supusă unui audit de securitate aeronautică în cadrul programului USAP-CMA (Universal Security Audit Program - Continous Monitoring Approach) al Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO).

 Auditul a avut scopul de a evalua implementarea și respectarea standardelor de securitate aeronautică în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile ICAO.

Rezultatele preliminare ale acestui audit sunt extrem de încurajatoare, arătând o implementare efectivă cu cel puțin 10% mai mare decât în auditul precedent sau peste 80% de implementare efectivă, ceea ce este un rezultat foarte bun la nivel mondial.

 În cadrul auditului au fost verificate aspecte precum cadrul normativ care reglementează aspecte de securitate aeronautică, calitatea instruirii personalului de securitate aeronautică, supravegherea efectuată de către inspectorii naționali, echipamentul de securitate utilizat în aeroporturile din Republica Moldova și alte aspecte legate de implementarea standardelor Anexei 17 ICAO.

 Rezultatele preliminare ale auditului reflectă angajamentul ferm al Republicii Moldova în asigurarea securității aeronautice la cele mai înalte standarde internaționale. Această implementare efectivă, care depășește procentul de implementare din auditul precedent, demonstrează determinarea Republicii Moldova de a continua îmbunătățirea nivelului de securitate aeronautică pentru pasageri, echipajele aeronavelor și întreaga industrie.

Autoritatea Aeronautică Civilă își exprimă satisfacția față de aceste rezultate preliminare ale auditului și rămâne hotărâtă în continuarea eforturilor de creștere a performanțelor în domeniul securității aeronautice. În același timp, AAC face apel la toate părțile implicate și la persoanele responsabile de securitatea aeronautică să continue colaborarea și să implementeze pe deplin recomandările stabilite de ICAO în urma acestui audit. Rezultatele finale ale auditului vor fi prezentate de către echipa de audit în cel mult 60 de zile.

Despre ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) este o agenție specializată a Națiunilor Unite, care are ca scop principal dezvoltarea principiilor și tehnicilor de aviație civilă internațională. ICAO promovează siguranța, eficiența, securitatea și protecția mediului în aviație în întreaga lume.