Facilități în domeniul transportului aerian

Facilitățile în domeniul transportului aerian sunt definite ca o combinație de măsuri, resurse umane și mijloace materiale în scopul îmbunătățirii și fluidizării fluxurilor de aeronave, echipaje, pasageri, mărfuri, poștă și bagaje în aeroporturi, respectiv pentru optimizarea serviciilor oferite beneficiarilor transportului aerian, în condițiile asigurării conformării cu cerințele și standardele de siguranță și securitate a aviației civile.

Legislație

- Program Național de Facilitare a Transporturilor Aeriene(PNFTA)

- PIAC – LME emiterea legitimațiilor de membru al echipajului(LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >