Examinarea personalului aeronautic

EXAMINAREA TEORETICĂ

CU SCOPUL CERTIFICĂRII PERSONALULUI AERONAUTIC

 

INFORMAȚII GENERALE

Examinările teoretice a personalului aeronautic se desfășoară în cadrul AAC RM.
Sesiunile de  examinare în scopul acordării/ revalidării/ reînnoirii/ validării certificatelor, calificărilor, acordării autorizaţiilor de personal aeronautic (după caz) sunt desfășurate de inspectorii Secței Autorizare Personal Aeronautic.
Examenele teoretice pe care candidatul trebuie să le susţină sunt stabilite de către inspectorul Secției Autorizare Personal Aeronautic în dependenţă de cererea de certificare depusă și cerințele aplicabile în vigoare.
Examenul integral în vederea acordării certificatului de membru al echipajului sau calificării pentru zboruri instrumentale include examene la fiecare obiect, în conformitate cu cerinţele RAC-APL.

PREZENTAREA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE EXAMINARE se face:

-   exclusiv pe baza programării prealabile și în baza confirmării primite prin e-mail sau telefon de la inspectorii Secției Autorizare Personal Aeronautic,
-    după verificarea datelor personale de către inspectorii Secției Autorizare Personal Aeronautic.

PROGRAMAREA EXAMINĂRII

Examinarea teoretică a cadidatului se desfășoară urmare cererii depuse în vederea certificării solicitantului în calitate de personal aeronautic.

  1. Solicitantul depune la Serviciul Secretariat al AAC RM (utilizând cutia poștală de la intrarea în sediul AAC RM) cererea de certificare și documentele atașate stabilite de reglementările și procedurile aplicabile pentru categoria de personal pentru care  urmează a fi examinat.
  2. Candidatul solicită programarea pentru examinarea teoretică prin e-mail (pel@caa.gov.md) către Secția Autorizare Personal Aeronautic din AAC RM sau prin telefon (+373-22-823-631, +373-22-823-632) după expirarea termenului de 3 zile de la depunere a cererii, în condițiile în care, după verificare, toate documentele specifice examinării categoriei de personal din care face parte solicitantul sunt complete și corecte.
  3. Ziua examinării teoretice este stabilită în prealabil cu minim 5 zile lucrătoare, în coordonare cu inspectorii Secției Autorizare Personal Aeronautic. Urmare analizării formularelor depuse, solicitantul va fi informat, prin e-mail sau prin telefon, despre data și ora exactă a sesiunii de evaluare. 

 

Sesiunile de examinare teoretică a personalului aeronautic se vor desfășura în zilele de marți și miercuri  începând cu ora 09.00. Numărul maxim de candidați care pot participa în cadrul unei sesiuni de examinare este de 4 persoane pe zi. Candidații sunt admiși în sala de examinare începând cu ora 09:00.

Ziua săptămânii

Luni

Marți

Mercuri

Joi

Vineri

Ora

 

09.00

09.00

 

 

 

MODUL DE DESFĂȘURARE A EXAMINĂRII TEORETICE CU SCOPUL CERTIFICĂRII PERSONALULUI AERONAUTIC

Durata examenului pe parcursul unei zile lucrătoare nu trebuie să depăşească trei ore. Durata mai mult de trei ore poate avea ca urmare răspunsuri incorecte din cauza oboselii persoanei care susţine examenul, dar nu din cauza necunoaşterii răspunsurilor corecte.

 

Examenul oral nu poate fi susţinut în loc de cel scris sau în formă electronică, iar examenul în formă scrisă nu poate fi susținut în loc de cel în formă electronică.

Examinările se desfășoară în limba engleză sau română (pentru însoțitori de bord).

Autoritatea pune la dispoziţia candidatului scheme, hărţi, materiale de informare şi utilaj necesar pentru răspunsuri la întrebări.

Conţinutul fişelor de examinare este strict confidenţial de aceea candidatul până la începutul examenului nu poate lua cunoştinţă cu baza de date de examinare, precum şi nu i se acordă procesul-verbal de susţinere a examenului.

În cazul în care candidatul încalcă regulile de susţinere a examenelor (utilizarea materialelor de informare neautorizate, mijloacelor electronice, şoptirilor) examenul este întrerupt şi încercarea este considerată neadmisă.

Baremuri de trecere:

(1)  Calificativul „Admis” pentru testul la o anumită disciplină este acordat solicitantului care acumulează cel puţin 75% din punctajul alocat acestui test. Nu se va folosi nici un fel de notare de penalizare.

(2)  Calificativul de „Parţial Admis” este acordat solicitantului care a fost declarat „Admis” la cel puţin 50% din numărul total de teste. Atunci când încercarea iniţială se face în două sesiuni, calificativul „Parţial Admis” va fi obţinut ţinându-se cont de calificativele acordate în ambele sesiuni.

(3)  Un solicitant care a obţinut un calificativul de „Parţial Admis” trebuie să obţină calificativul „Admis” la toate testele neadmise. Împărţirea în părţi (sesiuni) a reexaminării nu este permisă. Un examinat care nu a reuşit să treacă cu succes examinările în urma a trei tentative va reîncepe examinarea ca pentru cazul iniţial. Înainte de a reîncepe examinarea, este necesar ca solicitantul să urmeze cursuri de pregătire stabilite ca fiind necesare de către AAC RM.

(4)  În funcţie de orice alte condiţii stabilite de RAC-APL, un solicitant este obligat să promoveze toate examinările teoretice necesare obţinerii certificatului sau calificării solicitată într-un interval de 18 luni pentru ATPL(A) şi 12 luni pentru toate cele alte tipuri de certificate. Termenele vor fi calculate de la sfârşitul lunii calendaristice în care candidatul a efectuat examinarea sau a obţinut calificativul de „Admis” sau „Parţial Admis”.

(5)  Un examinat care nu reuşeşte să promoveze toate examinările relevante sau un număr mai mare de teste decât permis de către RAC-APL în intervalul de timp stabilit la paragraful (4) de mai sus va trebui să reînceapă examinarea ca pentru cazul iniţial.

 

VALABILITATEA EXAMENELOR TEORETICE SUSȚINUTE

Valabilitatea examenelor teoretice susținute de personalul aeronautic:

  • Cu scopul acordării unui CPL(A) sau IR(A) examenul teoretic la care s-a obţinut calificativul de Admis, va fi acceptat pe o durată de 36 de luni de la data la care s-a obţinut prima dată calificativul de „Admis” sau „Parţial Admis” la examinările cerute.
  • În condiţiile în care CPL(A) şi IR(A) sunt obţinute în conformitate cu paragraful de mai sus, calificativul „Admis” la examinarea teoretică pentru obţinerea ATPL(A) rămâne valabil pe o perioadă de 7 ani de la data limită de valabilitate a calificării IR(A) trecute în licenţa de CPL(A).
  • Cu scopul revalidării/ reînnoirii calificărilor sau acordării (certificatelor de însoțitor de bord)/ validării certificatelor depersonal aeronautic, calificativul „Admis” la examinarea teoretică rămâne valabil pentru o perioadă de 6 luni din data susținerii cu succes a examinării teoretice.

 

EVALUAREA REPETATĂ A CANDIDATULUI

Evaluarea repetată a candidatului,care a suferit eșec urmare examinării teoretice, are loc după efectuarea programării candidatului care este necesar de a fi coordonată cu inspectorii Secției Autorizare personal aeronautic, prin următoarele contacte:

e-mail: pel@caa.gov.md

tel: +373-22-823-631

+373-22-823-632

 

IMPORTANT

Având în vedere situația pandemică declanșată de Covid-19, este necesar respectarea, atât de către examinatori cât și de către candidați, a măsurilor de protecție:

•             distanța socială;

•             purtarea măștilor de protecție;

•             igienizare mâinilor și echipamentului aferent desfășurării evaluărilor.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM