Examinarea personalului aeronautic

EXAMINAREA TEORETICĂ

CU SCOPUL CERTIFICĂRII PERSONALULUI AERONAUTIC

INFORMAȚII GENERALE

Examinările teoretice a personalului aeronautic se desfășoară în cadrul AAC RM cu scopul:

  • acordării certificatelor de pilot,
  • acordării atestatelor de membri ai echipajului e cabină,
  • validării certificatelor de pilot.

Examinările teoretice sunt desfășurate de inspectorii Secției licențiere personal aeronautic.
Examenele teoretice pe care candidatul este necesar să le susțină sunt stabilite în dependență de cererea de certificare depusă și cerințele aplicabile în vigoare.

Candidații pentru susținerea examinării teoretice se prezintă în cadrul AAC urmare depunerii cererilor corespunzătoare, a programării prealabile și în baza confirmării primite prin e-mail sau telefon de la inspectorii Secției licențiere personal aeronautic. Înainte de a susține examinarea teoretică candidații prezintă acte de identitate către inspectorii Secției licențiere personal aeronautic.

PROGRAMAREA EXAMINĂRII

Examinarea teoretică a candidatului se desfășoară urmare cererii depuse în vederea certificării solicitantului în calitate de personal aeronautic.

Solicitantul depune la Serviciul Secretariat al AAC RM (utilizând cutia poștală de la intrarea în sediul AAC RM) cererea de certificare și documentele atașate stabilite de reglementările și procedurile aplicabile pentru categoria de personal pentru care urmează a fi examinat.

Ziua examinării teoretice este stabilită în prealabil cu minim 5 zile lucrătoare, în coordonare cu inspectorii Secției licențiere personal aeronautic prin e-mail către Secția licențiere personal aeronautic sau prin telefon, după expirarea termenului de 3 zile lucrătoare de la depunere a cererii, în condițiile în care, după verificare, toate documentele specifice examinării categoriei de personal din care face parte solicitantul sunt complete și corecte.

 Examinările teoretice ale personalului aeronautic se vor desfășura în zilele de marți și miercuri  începând cu ora 09.00. Numărul maxim de candidați care pot participa în cadrul unei sesiuni de examinare este de 4 persoane pe zi. Candidații sunt admiși în sala de examinare începând cu ora 09:00.

Ziua săptămânii

Luni

Marți

Mercuri

Joi

Vineri

Ora

 

09.00

09.00

 

 

 MODUL DE DESFĂȘURARE A EXAMINĂRII TEORETICE CU SCOPUL CERTIFICĂRII PERSONALULUI AERONAUTIC

Durata examenului pe parcursul unei zile lucrătoare nu trebuie să depăşească trei ore. Durata mai mult de trei ore poate avea ca urmare răspunsuri incorecte din cauza oboselii persoanei care susţine examenul, dar nu din cauza necunoaşterii răspunsurilor corecte.

Examenul oral nu poate fi susţinut în loc de cel scris sau în formă electronică, iar examenul în formă scrisă nu poate fi susținut în loc de cel în formă electronică.
Examinările se desfășoară în limba engleză sau română (aplicabil pentru membrii echipajului cabină).
Autoritatea pune la dispoziţia candidatului scheme, hărţi, materiale de informare şi utilaj necesar pentru răspunsuri la întrebări.
Conţinutul fişelor de examinare este strict confidenţial de aceea candidatul până la începutul examenului nu poate lua cunoştinţă cu baza de date de examinare, precum şi nu i se acordă procesul-verbal de susţinere a examenului.
În cazul în care candidatul încalcă regulile de susţinere a examenelor (utilizarea materialelor de informare neautorizate, mijloacelor electronice, şoptirilor) examenul este întrerupt şi încercarea este considerată neadmisă.

Informațiile referitoare susținerea  examenelor teoretice pentru candidați care solicită:

  • eliberarea certificatelor și calificărilor de pilot sunt descrise în prevederile FCL.025 la HG 204/2020, FCL.120 LAPL (aplicabil pentru LAPL), FCL.215 (aplicabil pentru BPL), FCL310 (aplicabil pentru CPL) și FCL.515(a) (aplicabil pentru ATPL).
  • validarea certificatelor de pilot sunt descrise în prevederile p.3. (b) la Anexa nr.3 A. la HG nr.204/2020.
  • eliberarea atestatelor de membri ai echipajului de cabină sunt descrise în prevederile CC.TRA.220(c) la HG 204/2020.
  • eliberarea certificatelor de ingineri naviganți și revalidarea/reînnoirea calificărilor de tip a inginerilor naviganți sunt descrise în prevederile RAC-APL 0070(2)(e), RAC-APL 0075(2)(b), corespunzător.
  • eliberarea certificatelor de dispeceri operațiuni zbor sunt descrise în prevederile RAC-APL 275(2)(f).

 

EVALUAREA REPETATĂ A CANDIDATULUI

Programarea reexaminărilor pentru disciplinele la care nu s-a obținut nota de trecere se organizează în dependență de disponibilitatea examinatorilor. Pot fi efectuate 4 încercări de susținere a examinării. În cazul a patru încercări eșuate la aceeași disciplină, candidatul este necesar să susțină  un curs de pregătire teoretică confirmată printr-un certificat de către o organizație de pregătire aprobată de AAC sau de către operatorul aerian. Candidatul  poate fi admis la examinare repetată după expirarea a 30 zile din data susținerii eșuate a ultimului examen, depunerea repetată a cererii respective și atașarea documentului de atestare a pregătirii teoretice adiționale susținute.

e-mail: pel@caa.gov.md

+373 22 823 631
+373 22 823 632
+373 22 823 634
+373 22 823 635

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >