Evaluarea competenței lingvistice

EVALUAREA COMPETENȚEI LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ  

A PERSONALULUI AERONAUTIC

INFORMAȚII GENERALE

Desfășurarea testelor de evaluare a competenței lingvistice la limba engleză, este asigurată de examinatorii aprobați de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), în cadrul AAC.

 

AAC desfășoară Testul national - English Language Proficiency (ELP- evaluarea competenței lingvistice la limba engleză), pentru piloți și controlori de trafic aerian.

 

AAC recunoaște certificatele de evaluare a competenței lingvistice - ELPAC, emise de Eurocontrol.

 

PROGRAMAREA TESTULUI DE EVALUARE

În scopul evaluării competenței lingvistice la limba engleză se completează următorul formular:

 

1. Pentru piloți:

Cerere examinare competenţă lingvistică la limba engleză.

 

2. Pentru controlori de trafic aerian:

Cerere examinare competenţă lingvistică la limba engleză.

 

Formularele completate se depun la Serviciul Secretariat al AAC utilizând cutia poștală de la intrarea în sediul AAC, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită (conform orarului de mai jos) pentru desfășurarea testului de evaluare. Urmare analizării formularelor depuse, solicitantul va fi informat cu două zile înainte, prin e-mail sau prin telefon, despre data și ora exactă a testului de evaluare. 

 

Testele de evaluare a competenței lingvistice la limba engleză se vor desfășura în zilele de luni și joi, de la ora 09.00. Numărul maxim de candidați care pot participa în cadrul unei test de evaluare este de 4 persoane pe zi. Candidații sunt admiși în sală  începând cu ora 09:00.

 

Ziua săptămânii

Luni

Marți

Mercuri

Joi

Vineri

Ora

09.00

 

 

09.00

 

 

EVALUAREA REPETATĂ A CANDIDATULUI

În cazul în care candidatul a suferit eșec urmare susținerii testului de competență lingvistică la limba engleză, se aplică prevederile p. 3.4.10 din Manual on the English Language Proficiency Assessment (ICAO language proficiency requirements) aprobat de AAC. Manualul poate fi accesat aici:  Manual on the English Language Proficiency Assessment (ICAO language proficiency requirements.

 

Pentru programarea repetată, candidații vor contacta inspectorii Secției licențiere personal aeronautic:

e-mail: pel@caa.gov.md

+373 22 823 631
+373 22 823 632
+373 22 823 634
+373 22 823 635

 
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >