Types of certificates

CAA certifies aviation personnel from the following categories:

Category Minimum requirements
age, years Experience

Medical certificate

Aircraft pilot PPL

17

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 45 flight hours class I or II.
CPL

18

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 150 flight hours class I.
ATPL

21

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 1500 flight hours class I
Helicopter pilot PPL

17

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 45 flight hours class I or II.
CPL

18

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 135 flight hours class I
ATPL

21

Specific training course to FTO or registered facility approved by CAA RM and minimum 1000 flight hours class I
Glider pilot

16

Specific theoretical training course, appoved by CAA RM and minimum 6 flight hours class II
Baloon pilot

16

Specific theoretical training course, appoved by CAA RM and minimum 16 flight hours class II
Cabin Crew (flight attendants)

18

Specific training course, approved by CAA RM class III
Air traffic controllers

18

Specific training course, approved by CAA RM and 1 - 3 months practical experience within an ATC unit class III

Authorization of aircraft pilots is performed in accordance with Annex 1 to Convention on International Civil Aviation, JAR-FCL 1 and JAR-FCL 3 requirements.

Authorization of helicopter pilots is performed in accordance with Annex 1 to Convention on International Civil Aviation, JAR-FCL 2 and JAR-FCL 3 requirements.

Authorization of flight engineers is performed in accordance with Annex 1 to Convention on International Civil Aviation, JAR-FCL 4 and JAR-FCL 3 requirements.

Authorization of air traffic controllers is performed in accordance with Annex 1 to Convention on International Civil Aviation and the "Regulation establishing the technical requirements and administrative procedures relating to the certificates of air traffic controllers" approved by Government Decision No.134/27.02.2019.

Authorization of pilots of gliders, baloons, flight dispatch and cabin crew is performed in accordance with Annex 1 to Convention on International Civil Aviation and the national regulation RAC - APL.

Categorie

Cerinţe minime

Virsta, ani

Experienţă

Certificat medical

Pilot avion

PPL

17

curs de pregătire specific în cadrul unei DTO/ ATO aprobate de AAC RM si minim 45 ore zbor

clasa I sau II.

CPL

18

curs de pregătire specific specific în cadrul unei ATO aprobate de AAC RM si minim 150 ore zbor

clasa I.

ATPL

21

curs de pregătire specific în cadrul unei ATO aprobate de AAC RM si minim 1500 ore zbor

clasa I

Pilot elicopter

PPL

17

curs de pregătire specific în cadrul unei DTO/ ATO aprobate de AAC RM si minim 45 ore zbor

clasa I sau II.

CPL

18

curs de pregătire specific în cadrul unei ATO aprobate de AAC RM si minim 135 ore zbor

clasa I

ATPL

21

curs de pregătire specific în cadrul unei ATO aprobate de AAC RM si minim 1000 ore zbor

clasa I

Pilot planor

16

curs de pregătire specific în cadrul unei DTO/ ATO aprobate de AAC RM si minim 6 ore zbor

clasa II

Pilot balon liber

16

curs de pregătire specific în cadrul unei DTO/ ATO aprobate de AAC RM si minim 16 ore zbor

clasa II

Membrii echipajului de cabină

18

curs de pregătire inițial în cadrul unei unei organizații de pregătire aprobate de AAC RM în vederea furnizării de cursuri de pregătire pentru membrii

echipajului de cabină

clasa III

Controlori trafic aerian

18

curs de pregătire specific, aprobat de AAC RM si 1 - 3 luni experiența practica într-o unitate ATC

clasa III

 

Autorizarea piloţilor de avioane, piloților de elicoptere, piloţilor de planoare și a piloților de baloane libere se efectuează în conformitate cu Anexa 1 la OACI, prevederile HG nr.204/2020.

Autorizarea membrilor echipajului de cabină se efectuează în conformitate cu prevederile HG nr.204/2020.

Autorizarea controlorilor de trafic aerian se efectuează în conformitate cu Anexa 1 la OACI și Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, aprobat prin HG Nr.134/27.02.2019.

Autorizarea inginerilor naviganți și a dipecerilor operațiuni zbor se efectuează în conformitate cu Anexa 1 la OACI și în baza reglementărilor naţionale RAC - APL

Presidency of  RM Presidency of RM
Parliament of RM Parliament of RM
Government of RM Government of RM
- - >