Cadrul normativ Securitatea Aviației

Legislație Securitatea Aviației

 

Acte legislative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Legea Nr.192 din 20.12.2019 (publicat  în Monitorul Oficial Nr. 400-406/356 din 31.12.2019)

Legea privind Securitatea Aeronautică (LSA)

 

Закон об авиационной безопасности

 

Hotărâri/Dispoziții de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Hotărârea Guvernului Nr. 124 din 12.08.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 212-218 din 10.09.2021)

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național de Securitate în domeniul Aviației Civile (PNSA)

 

Постановление Правительства oб утверждении Национальной программы авиационной безопасности в области гражданской авиации

 

 

Ordine ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin MIDR Nr.142 din 12.10. 2021 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 274-278 din 12.11.2021)

Ordin cu privire la aprobarea Programului național de instruire și certificare a personalului în domeniul securității aviației civile (PNICSA)

 

Приказ об утверждении Программы обучения и сертификации персонала в области гражданской авиации

 

2.

Ordin MIDR Nr.173 din 09.12. 2021 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 1-5 din 07.01.2022)

Ordin cu privire la aprobarea Programului Național de Control al Calității în domeniul Aviației Civile (PNCCSA)

 

Приказ об утверждении Национальной программы контроля качества в области безопасности гражданской авиации

 

Reglementări Aeronautice Civile (RAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC Nr.8/GEN din 17.01.2006

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 180-183/671 din 23.11.2007)

 Certificarea întreprinderilor de deservire la sol și a întreprinderilor ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor (RAC-HOC)

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)

  1.  

Ordin AAC Nr.56/GEN din 07.10.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 310-313 din  18.10.2019)

Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC-LME)

Anexă

  1.  

Ordin AAC Nr.11/GEN din 21.03.2022

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 106-114 din  15.04.2022)

Autorizarea centrelor de instruire a personalului în domeniul securității aeronautice (PIAC-ACISA)

Anexă

  1.  

Ordin AAC Nr.17/GEN din 04.04.2022

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 98-105 din  08.04.2022)

Validarea certificatelor echipamentelor de securitate (PIAC-VCES)

Anexă

 

4. Ordin AAC Nr. 25/GEN din 15.06.2023(publicat în Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 26.06.2023) Certificarea personalului în domeniul securității aeronautice( PIAC-CPSA)
Anexa

 

Cerințe tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr.52/GEN din 16.11.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 286-289 din 26.11.2021)

Măsuri alternative de securitate (CT-MAS)

2.

Ordin AAC Nr.22/GEN din 26.04.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 117-121 din 14.05.2020)

Transportul aerian al bunurilor periculoase (CT-TABP).

 

Material de îndrumare (GM)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr.7/GEN din 04.03.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 79-314 din 22.03.2022)

Cu privire la aprobarea Materialelor de îndrumare Desemnarea furnizorului de provizii de bord recunoscut (GM-DFPBR)

2.

Ordin AAC Nr.7/GEN din 04.03.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 79-314 din 22.03.2022)

Cu privire la aprobarea Materialelor de îndrumare Desemnarea furnizorului de provizii de aeroport recunoscut (GM-DFPAR)

3.

Ordin AAC Nr.15/GEN din 29.03.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 106-114 din 14.04.2022)

Cu privire la aprobarea Materialului de îndrumare Structura programelor în domeniul securității aeronautice ale agenților aeronautici (GM-ASP)

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DO-06-26/04/2019

Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara – 01-22/03/2011

Cu privire la respectarea prevederilor Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr.1970 (2011)

 

2.

Circulara – 03-25/05/2021

Cu privire la aplicarea măsurilor necesare în scopul asigurării siguranței și securității pasagerilor aflați la bordul aeronavelor înregistrate în Registrul aerian al Republicii Moldova.

 

3.

Circulara – 01-07/08/2009

Cu privire la respectarea prevederilor Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr.1874 (2009)

 

4.

Circulara – 01-07/02/2013

Cu privire la asigurarea accesului inspectorilor AAC în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

 

 

Alte acte normative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr.5 din 02.03.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr.68-71 din 11.03.2022)

Cu privire la aprobarea ediției 01 a Metodologiei de evaluare a nivelului de pericol și de management al riscurilor în domeniul securității aeronautice. RESTRICȚIONAT

 

Приказ об утверждении Издания № 1 Методологии оценки уровня угрозы и управления рисками в области безопасности гражданской авиации

 

2

Dispoziția Guvernului Nr.44-d din 16.03.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 18.03.2022)

Dispoziția Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului de Securitate Aeronautică și componenței nominale a acestuia

 

Распоряжение об утверждении Положения об организации и функционировании Национального комитета по авиационной безопасности и его персонального состава

 

3.

Ordin SIS Nr.9 din 22.02.2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr.106-114 din 14.04.2022)

Cu privire la aprobarea Planului național de reglementare a situațiilor excepționale legate de actele de intervenție ilicită

 

Приказ об утверждении Национального плана по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства

 

Presidency of  RM Presidency of RM
Parliament of RM Parliament of RM
Government of RM Government of RM
- - >