Cu privire la Conversia AML JAR-66

În atenția deținătorilor Certificatelor JAR-66, cât și pentru organizațiile de întreținere a aeronavelor, aprobate conform JAR-145:

Autoritatea Aeronautică Civilă vă aduce la cunoștință faptul că „Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu” la moment se află la o etapă avansată de promovare și urmează a fi aprobat în scurt timp. Urmare aprobării, Regulamentul va intra în vigoare peste un an.

Aprobarea regulamentului presupune transpunerea Regulamentului Uniunii Europene 1321/2014, scopul fiind implementarea standardelor europene de menținere a navigabilității, încluzînd cerințele referitoare la instruirea și licențierea personalului de întreținere a aeronavelor.

Conversiunea de la standardele JAR-66 la Partea-66 va fi asigurată de către AAC RM pe parcursul a 3 ani, prin desfășurarea examinării, după caz.

Condițiile adiționale de conversie vor fi comunicate pe ulterior la site-ul caa.md.

CERERE PENTRU EMITEREA INIŢIALĂ / MODIFICAREA / PRELUNGIREA LICENŢEI DE ÎNTREŢINERE AERONAVE PARTEA-66 (AML)

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >