Conducerea

Vasile ȘARAMET 
Director Autoritatea Aeronautică Civilă

Industria aviaţiei civile din Republica Moldova este una relativ tânără. Cu toate acestea, deja s-a încadrat și activează cu succes într-un cadru complex de standarde, aplicabile la nivel mondial. Pe parcursul anilor, aviaţia civilă a deschis noi pieţe, noi posibilităţi pentru afaceri, turism şi contacte interumane. În același timp, mai mult de o treime din mărfurile tranzacţionate internaţional se transportă aerian. Republica Moldova este printre statele care, an de an, valorifică tot mai mult potențialul aviaţiei, acesta fiind unul dintre domeniile care se află într-o continuă evoluţie şi care denotă trenduri pozitive de dezvoltare. Misiunea Autorităţii Aeronautice Civile este de a îmbunătăţi continuu și de a promova siguranţa aviaţiei prin reglementarea eficientă şi prin încurajarea aplicării unor standarde înalte de siguranță. Obiectivul nostru este ca profesionalismul şi devotamentul să predomine în continuare, să contribuie la dezvoltarea tradiţiilor aviaţiei civile, astfel încât sectorul să prospere, iar cetățenii să beneficieze de cele mai bune servicii! 

Victor NEAGA
Director adjunct Autoritatea Aeronautică Civilă

Aviația civilă este un sector al economiei în dezvoltare continuă, care aduce valoare adăugată sectoarelor conexe și bunăstare populației.
Ultimul deceniu a fost caracterizat de triplarea numărului de pasageri în transportul aerian din Republica Moldova, iar călătoria cu avionul a devenit una accesibilă. Toate acestea au devenit posibile urmare a reformelor aprofundate în acest domeniu și a transpunerii legislației Uniunii Europene în domeniul transportului aerian, accesului liberalizat la spațiul aerian european și cel din est. După o scurtă perioadă de incertitudine, ne propunem planuri mult mai ambițioase în deceniul ce urmează. Zborurile sigure sunt o prioritate, iar satisfacția pasagerilor este cel mai veridic indicator de performanță al eforturilor pe care le depunem. Chiar dacă aviația civilă este cu regularitate afectată de diverse procese care au loc în țară și la nivel internațional, de fiecare dată ieșim mai puternici din aceste încercări. Toate acestea grație unei echipe profesioniste, cu un înalt grad de integritate și responsabilitate, care este gata să aplice soluții inovative într-o lume care se schimbă rapid.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >