Comunicat de presă privind situația anulării/întârzierii zborurilor C.A. Fly One din 9 iulie 2022

12.07.22

Cu referire la situația privind anularea zborurilor de către compania aeriană “Fly One”, în perioada 9 iulie, curent, comunicăm următoarele informații aferente și acțiuni ce au fost întreprinse de către Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).

Anularea în cascadă a mai multor zboruri ale companiei „Fly One” S.R.L. se datorează reținerii la sol a aeronavei A-319 a companiei în Aeroportul Zvartnots (Erevan), Armenia ca rezultat al constatării unui incident grav (defecțiune tehnică la momentul rulării spre decolare). Prin urmare aeronava care era încadrată în rețeaua de zboruri a companiei fiind reținută la sol a creat instant modificări semnificative a grilei de zboruri.

E necesar de menționat că în conformitate cu cadrul normativ pertinent, eliberarea autorizațiilor pentru zborurile regulate se emit pentru o perioadă de 1 an de zile și la momentul eliberării acestora, AAC a luat în considerație capacitățile disponibile ale companiei, mai mult, compania intenționa să intre în posesia a 2 aeronave A-321 (cu 220 fotolii /aeronavă), care nu au fost livrate de către partea contractantă.

Ca urmare a anulării de către „Fly One” S.R.L. a curselor aeriene AAC a inițiat o evaluare a capacităților de transportare și a rețelei de zboruri.

Urmare a analizei și a discuțiilor purtate cu compania aeriană în vederea diminuării riscurilor de anulare/întârziere a zborurilor, au fost operate un șir de modificări în autorizațiile de zbor eliberate anterior, de către AAC

În acest sens, la data de 12 iulie, a fost emis un act administrativ, prin care au fost ajustate autorizațiile emise Companiei Aerienie Fly One.

Aceste intervenții nu vor afecta pasagerii, compania aeriană urmând să-și onoreze obligațiile de transportare a pasagerilor conform biletelor comercializate, dar nici stabilitatea financiară sau libertatea companiei aeriene de a alege destinațiile care le va opera.

 Cu referire la situațiile frecvente din ultima perioadă de întârziere prelungită a zborurilor de către unele companii aeriene, AAC în calitate de instituție abilitată cu prerogativa de protecție a consumatorilor în domeniul aviației civile, considerăm necesar de aplicat principiile și abordarea statelor membre UE vis-a-vis de neadmiterea/prevenirea fenomenului de întârziere/anulare nejustificată a zborurilor.

Altfel, în scopul evitării defavorizării consumatorilor dar și descurajării comercianților de a practica activități ce pot leza drepturile și interesele legitime a consumatorilor, AAC a transmis proiectul de modificare a Codului contravențional, prin care se propune înăsprirea pedepsei pecuniare stabilite la art. 344 alineatul (3) litera d) de la 30 la 60, corespunzător la 120 – 240 de unități convenționale, ceea ce va avea ca efect chibzuința suplimentară din partea comercianților atunci când comercializează servicii consumatorilor în domeniul aviației civile.

Suplimentar, a fost inițiat un proiect de modificare a Regulamentului privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile şi de stat, aprobat prin HG nr. 870/2020, ce va crea posibilitatea de suspendare/retragere a autorizațiilor pentru curse regulate/neregulate în cazul unor abateri ce aduc atingere drepturilor pasagerilor.

O dată cu remedierea situației curente operatorul aerian poate solicita anularea suspendării și majorarea frecvențelor la cele inițiale.