Certificare /Supraveghere a agenților aeronautici
  • TRANSPORT AERIAN COMERCIAL

Pentru a obține un certificat de operator aerian (AOC), eliberat de AAC, agentul aeronautic va furniza și va ține cont de informația economică și financiară menționată în:

  1.  ORO. AOC. 100 Solicitarea unui certificat de operator aerian al Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 831 din 20.08.2018.
  2. AMC – Mijloace acceptabile de punere în conformitate - Structura recomandată aferentă planului de afaceri pentru operatorii aerieni.

      AMC este plasat în rubrica Cadru normativ/AMC.

AAC evaluează rezultatele financiare ale unui operator aerian căruia i-a acordat un certificat de operator aerian prin solicitarea informaţiilor pertinente stipulate în:

  1. Articolul 11, alin. (5) al Codului aerian nr. 301  din  21.12.2017 (Monitorul Oficial nr.95-104/189 din 23.03.2018).
  2. ARO. GEN. 302 Supravegherea economică a titularului unui AOC al Regulamentului privind procedurile administrative re.feritoare la operaţiunile aeriene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 831 din 20.08.2018.
  3. Procedurile PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”, în partea ce ține de supravegherea economico-financiară continuă.

Programul de supraveghere economico-financiară continuă este bazat pe evaluarea riscurilor asociate pentru fiecare operator aerian și se efectuează în baza procedurilor interne ale DEACI, inclusiv a Regulamentului cu privire la evaluarea situaţiei economico-financiare şi a eficienţei economice a agenţilor aeronautici.

  • OPERAŢIUNI DE LUCRU AERIAN

Modul de desfăşurare a procesului de certificare și supraveghere din punct de vedere economico-financiar a unui operator aerian care doreşte să efectueze operaţiuni de lucru aerian este descris în Partea SPO, a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >