Certificare aeroporturi / aerodromuri

Certificarea aerodromurilor/aeroporturilor (operatorilor de aerodrom/aeroport) se efectuează în conformitate cu:

  1. Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” aprobat prin HGRM nr. 653/2018;
  2. “Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri“ aprobat prin HGRM nr.737/2020.

 

  1. Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri aprobat prin HGRM nr. 653/2018, stabilește cerințele tehnice și procedurile administrative și se aplică aerodromurilor din Republica Moldova, inclusiv echipamentelor acestora, deschise publicului, care deservesc transportul aerian comercial, care asigură proceduri de apropiere sau decolare instrumentală şi care:
  • dețin o pistă pavată de cel puțin 800 de metri; sau
  • deservesc exclusiv elicoptere care se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

cu excepția:

a) aerodromurilor prin care trec mai puțin de 10000 de pasageri pe an;

b) aerodromurilor pe care se desfășoară mai puțin de 850 de operațiuni, legate de transportul cu mărfuri pe an.

În sensul Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri sunt utilizate prevederile și conceptele, cuprinse în:

CS-ADR-DSN                         -          Cerințe de certificare la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri;

CS-HPT-DSN                          -          Cerințe de certificare privind proiectarea heliporturilor la sol pentru zborurile VFR, situate pe aerodromuri, care cad sub incidența Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri;

GM-ADR-DSN                       -           Material de îndrumare pentru specificațiile de certificare (CS) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri;

AMC&GM REG-ADR         -          Mijloace acceptabile de conformitate și Material de îndrumare la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri.

  1. Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri aprobat prin HGRM nr.737/2020, se aplică aerodromurilor din Republica Moldova, care nu cad sub incidență pct.2 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018, precum și aerodromurilor, care se încadrează în următoarele criterii (excepții):

a) aerodromuri prin care trec mai puțin de 10000 de pasageri pe an;

b) aerodromuri pe care se desfășoară mai puțin de 850 de operațiuni, legate de transportul cu mărfuri pe an.

Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri stabilește  un sistem de reglementare care să asigure conformitatea instalațiilor, a echipamentelor şi a procedurilor operaționale ale aerodromurilor certificate cu cerințele de certificare aplicabile.

În sensul Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri se utilizează noțiunile cuprinse în:

CT-AD                                     -          Cerințele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor;

CT-HEL                                   -          Cerințele tehnice privind proiectarea şi exploatarea heliporturilor.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >