Cadrul normativ Operațiuni de Zbor

Legislație Operațiuni de Zbor

Hotărîri de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Hotărîrea Guvernului Nr. 831/2018 (Monitorul Oficial Nr. 366-376/964 din 28.09.2018)

Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene

 

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 30 din 07.06.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 665)

Prevederi specifice tuturor operațiunilor de transport aerian comercial aeriene. Ediția 03

2.

Ordin AAC Nr. 31 din 07.06.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 665)

Prevederi specifice operațiunilor comerciale specializate (lucru aerian). Ediția 02. Amendamentul 01

3.

Ordin AAC Nr. 54/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial 296-301 (7219-7224)

Prevederi generale specifice tuturor tipurilor de operațiuni aeriene

4.

Ordin AAC Nr. 54/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial 296-301 (7219-7224)

Prevederi specifice operațiunilor necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe / altele decât cele motorizate / aviație generală

Reglementări Aeronautice Civile (RAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC Nr. 27/GEN din 10.06.2004

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 118/249 din 16.07.2004)

Operarea aparatelor de zbor ultraușoare cu destinație diversă și aeronavelor ușoare cu destinație sportivă

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DO-02-25/06/2018

Cu privire la efectuarea zborurilor extinse deasupra suprafețelor de apă

2.

DO-10-13/06/2019

Cu privire la Planul de zboruri pe perioada de 24 ore

3.

DO-17-06/01/2021

Cu privire la eliminarea restricțiilor de trafic aerian cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

4.

DO-01-31/03/2009

Cu privire la măsurile în cazurile de aterizare a aeronavelor cu RVR de minimum 550m

5.

DO-01-19/11/2010

Cu privire la măsurile luate în cazurile de decolare a aeronavelor cu RVR sub 200m şi de aterizare a aeronavelor cu RVR sub 550m

6.

DO-03-10/05/2011

Cu privire la limitările cumulative ale timpului bloc total executat al zborurilor

7.

DO-01-16/02/2015

Cu privire la modificarea Directivei operaţionale nr.01 din 19/11/2010 cu privire la măsurile luate în cazurile de decolare a aeronavelor cu RVR sub 200 m şi de aterizare a aeronavelor cu RVR sub 550m

8.

DO-10-28/07/2021

Cu privire la prezentarea de către operatorii aerieni a listelor echipajelor de zbor și de cabină

9.

DSA-05-06/12/2018

Cu privire la raportarea obligatorie a informației privind inspecțiile SAFA

10.

DO-02-09/02/2011

Cu privire la planul anual/lunar de instruire/trening /verificare a personalului

11.

DO-06-12/10/2011

Cu privire la prezentarea raportului lunar privind timpul de serviciu de zbor al membrilor echipajului de zbor/de cabină

12.

DO-06-26/04/2019

Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict

13.

DO-09-03/08/2020

Cu privire la asigurarea de către operatorii aerieni din Republica Moldova a controlului privind evidența nivelului de radiație cosmică

14.

DO-02-23/03/2021

Cu privire la asigurarea controlului cararcteristicilor de menținere a altitudinii în spațiul aerian RVSM de către aeronavele înmatriculate în Republica Moldova

15.

DO-05-26/04/2021

Privind instituirea de către operatorii aerieni din Republica Moldova a politicii și procedurilor pentru transportarea bunurilor în compartimentele pentru încărcătură

16.

DO-09-28/07/2021

Cu privire la asigurarea respectării cerințelor privind pregătirea personalului aeronautic navigant și a dispecerilor operațiuni de zbor

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara – 05-13/06/2019

Cu privire la abrogarea Circularei operaţionale Nr. 01 – 01/08/2007 „Cu privire la Planul de zboruri pe perioada de 24 ore

2.

Circulara – 01-24/02/2015

Cu privire la efectuarea zborurilor în Regiunea de Zbor FIR Bagdad şi pe aeroporturile din Iraq

3.

Circulara – 01-01/02/2018

Privind asigurarea condiţiilor de exercitare a drepturilor comerciale de operare a zborurilor regulate spre/dinspre punctele de destinaţie situate pe teritoriul Federaţiei Ruse de către operatorii aerieni naţionali

 

Cerințe tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 36/GEN din 07.09.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 234/837 din 11.09.2020)

Cerințe tehnice referitoare la operațiunile aeriene subpartea RAMP. Ediția 02.Amendamentul 02

2.

Ordin AAC Nr. 22/2021 din 26.04.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 117-121 art. 482. Din 14.05.2021)

Transportul aerian al bunurilor periculoase. Ediția 03

3.

Ordin AAC Nr. 17/GEN din 07.08.2018 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 321-332/1299 din 24.08.2018)

Cerințe tehnice privind stabilirea cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului

4.

Ordin AAC Nr. 11/GEN din 21.02.2019 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 86-92/486 din 08.03.2019)

Cerințe tehnice referitoare la operațiunile aeriene

(găsiți în rubrica, Cadrul Normativ general)

 

 

Specificații de certificare (CS)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 41/GEN din 06.08.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019)

CS-23 – Avioane în operațiuni obișnuite, utilitare, aerobatice, regionale. Amendamentul 05

2.

CS-AWO – Operațiuni în toate condițiile meteorologice. Ediția inițială

3.

CS-FSTD(A) – Echipament de pregătire sintetică pentru zbor (avion). Ediția 02

4.

CS-FSTD(H) – Echipament de pregătire sintetică pentru zbor (elicopter). Ediția inițială

5.

 

CS-FTL.1 – Operațiuni de transport aerian comercial cu prin curse regulate și neregulate (avioane). Ediția inițială

Mijloace Acceptabile de Conformitate (AMC) și Materiale de îndrumare (GM)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 50 din 19.11.2020 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 319-328 din 04.12.2020)

AMC-FD – Mijloace acceptabile de punere în conformitate – Dispecer operaţiuni de zbor. Ediția 02

2.

Ordinul AAC Nr. 55/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019)

AMC&GM – OPS Partea SPO (prevederi specifice operațiunilor aeriene specializate)

3.

Ordinul AAC Nr. 55/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019)

AMC&GM – OPS Partea NCO (prevederi specifice operațiunilor necomerciale efectuate cu aeronave, altele decât cele complexe motorizate)

4.

Ordinul Nr. 55/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019)

AMC&GM – OPS Partea NCC (prevederi specifice operațiunilor necomerciale efectuate cu aeronave, complexe motorizate)

5.

Ordinul Nr. 55/GEN din 23.09.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019)

AMC&GM – OPS Partea CAT (prevederi specifice operațiunilor de transport aerian comercial)

6.

Ordinul Nr. 32/GEN din 14.06.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 153-157 din 25.06.2021)

Mijloace acceptabile de punere în conformitate la cerințele tehnice ”Transportul aerian al bunurilor periculoase”

 

Alte acte normative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 31/GEN din 28.07.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 199-204 din 07.08.2020)

Cu privire la stabilirea condițiilor pentru efectuarea operațiunilor aeriene cu aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian al Republicii Moldova

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >