Cadrul normativ Navigație Aeriană.

Legislație Navigația Aeriană

Hotărîri de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Legea Nr. 143/2012 (Monitorul Oficial Nr. 155-159 din 27.07.2012)

Legea privind controlul spaţiului aerian

2.

Hotărîrea Guvernului Nr. 476/2016 (Monitorul Oficial Nr. 114-122/543 din 29.04.2016)

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul şi aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană

3.

Hotărîrea Guvernului Nr. 870/2020 (Monitorul Oficial Nr. 358 din 23.12.2020)

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spaţiului aerian naţional de către aeronavele civile şi de stat

4.

Hotărîrea Guvernului Nr.  190/2021 din 06.10.2021

(Monitorul Oficial Nr. 230-237 din 01.10.2021)

Regulamentul privind managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian

5.

Hotărîrea Guvernului Nr. 249 din 13.10.2021

(Monitorul Oficial  Nr. 274-278 din 12.11.2021)

Regulamentu1 90/202lui privind organizarea Sistemului național de căutare-salvare în cazul producerii unui accident aeronautic (aplicabil din 12.05.2022)

 

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 14/GEN din 15.03.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 111-118/548 din 29.03.2019)

PIAC-SSNA-Partea II Supravegherea serviciilor de navigație aeriană. Supravegherea siguranței modificărilor în ATM/ANS. Amendamentul 01

2.

Ordin AAC Nr. 07/GEN din 25.02.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 70-74 din 06.03.2020)

 PIAC-IERDANA Identificarea, evaluarea și raportarea deficiențelor de navigație aeriană

 

3.

Ordin AAC Nr. 14/GEN din 15.03.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 111-118/548 din 29.03.2019)

PIAC-SSNA-Partea I Supravegherea serviciilor de navigație aeriană. Certificarea și supravegherea continua a furnizorilor de servicii de navigație aeriană. Amendamentul 01

4

Ordin AAC  Nr. 05/GEN din 10.02.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 51-56 din 19.02.2021)

PIAC-Frazeologii

 

Reglementări Aeronautice Civile (RAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC Nr. 57/GEN din 07.07.2008

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 125-126/369 din 15.07.2008)

        

RAC-ANSPC Certificarea furnizorului de servicii de navigatie aeriana

2.

Ordin AAC Nr. 06/GEN din 18.01.2014

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 17-23 din 24.01.2014)

RAC-TA Telecomunicații aeronautice

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DO-02-23/03/2021

Cu privire la asigurarea controlului cararcteristicilor de menținere a altitudinii în spațiul aerian RVSM de către aeronavele înmatriculate în Republica Moldova

2.

 

DO-01-16/07/2001

Proceduri suplimentare ATS pentru ACC Chişinău privind utilizarea minimelor reduse de eşalonare pe verticală (RVSM)

3.

DO-01-31/03/2009

Cu privire la măsurile în cazurile de aterizare a aeronavelor cu RVR de minimum 550m

4.

DO-02-10/06/2014

Cu privire la indicarea parametrilor vîntului la sol în prognozele de zonă pentru zboruri la nivele joase, emise în formatul GAMET

5.

DO-01-16/02/2015

Cu privire la modificarea Directivei operaţionale nr.01 din 19/11/2010 cu privire la măsurile luate în cazurile de decolare a aeronavelor cu RVR sub 200 m şi de aterizare a aeronavelor cu RVR sub 550m

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara - 03-25/04/2017

Privind aprobarea conținutului Programului de asigurare a calității al furnizorului de servicii de navigație aeriană

 

Circulara 04-05/06/2019

Cu privire la aplicarea prevederilor regulamentului „Sisteme de management a siguranței”, aprobat prin Ordinul nr.08/GEN din 26.01.2014

 

Cerințe tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 32/GEN din 18.08.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 221-225 din 28.08.2020)

Cerinte tehnice privind hartile aeronautice. Ediția 03

2.

Ordin AAC Nr. 25/GEN din 22.06.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 159 din 30.06.2020)

Cerințe tehnice privind operațiunile pe aerodromurile naționale unde nu sunt furnizate servicii de control a traficului aerian și stabilirea zonelor de trafic de aerodrom

3.

Ordin AAC Nr. 14/GEN din 16.06.2015

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015)

Servicii de trafic aerian. Amendamentul 04.

4.

Ordin AAC din 19.04.2021

(publicat în Monitorul pe 19.04.2021)

Cerințe tehnice „privind controlul oboselii controlorilor de trafic aerian”

5.

Ordin AAC Nr. 08/GEN din 22.01.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 30-37 din 01.02.2019)

Servicii de informare aeronautică.Ediția 02. Amendamentul 02

6.

Ordin AAC Nr. 15/GEN din 16.06.2015

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015)

Regulile aerului. Ediția 01. Amendamentul 04

7.

Ordin AAC Nr. 37/GEN din 06.12.2018

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 462-466 din 12.12.2018)

Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile. Ediția 03. Amendamentul 03

8.

Ordin AAC Nr. 26/GEN din 22.11.2017

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 434-439 din 15.12.2017)

Calificarea și competențele personalului meteorologic aeronautic

9.

Ordin AAC Nr. 26/GEN din 05.09.2016 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 315-328)

 Cerințe tehnice privind proiectarea, verificarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental. Amendamentul 01

 

Ordin AAC Nr. 27/GEN din 18.08.2014 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-260 din 29.08.2014)

Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă

 

Ordin Nr. 17/GEN din 07.08.2018 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 321-332 din 24.08.2018)

Cerințe tehnice privind stabilirea cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului

 

Ordin Nr. 16/GEN din 07.08.2018 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 321-332 din 24.08.2018)

Cerinţele tehnice privind stabilirea cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile ATC.

 

Mijloace Acceptabile de Conformitate (AMC) și Materiale de îndrumare (GM)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 37/GEN din 11.09.2020 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 241-245 din 25.09.2020)

GM-HRPS ATSU Determinarea numărului necesar de personal în cadrul unității de control al traficului aerian

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >