Cadrul Normativ Navigabilitate

Legislație navigabilitate

Hotărîri de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Hotărîrea Guvernului Nr. 468/2019 (Monitorul Oficial Nr. 329-336 din 08.11.2019)

Regulament privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

2.

Hotărîrea Guvernului Nr. 641/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34/39 din 31.01.2020)

Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

 

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 20/GEN din 14.04.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 105-107 din 23.04.2021)

PIAC-AIR.M/F - Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere

2.

PIAC-AW-PZ - Emiterea permisului de zbor

3.

PIAC-AW-ACT - Acceptarea certificatelor de tip

4.

PIAC-AW-MG - Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de management al menținerii navigabilității Partea M, Subpartea G

5.

PIAC-AW-CNV - Certificarea navigabilității aeronavelor

6.

Ordin AAC Nr. 09/GEN din 24.02.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 66-72 din 05.03.2021)

PIAC-AOAM.145 - Autorizarea organizațiilor cu atribuții de mentenanță - Ghidul solicitantului (autorizarea)

 

Reglementări Aeronautice Civile (RAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC Nr. 46/GEN din 03.05.2001

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 120/279 din 02.10.2001)

RAC-47 - Înmatricularea aeronavelor civile

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DSA-01-29/01/2021

Cu privire la eliminarea restricțiilor de operare cu aeronave de tip Boeing model 737-8 și 737-9, toate numerele de serie (EASA Type Certificate no.EASA.IM.A.120) și abrogarea DSA nr.01 – 12/03/2019

2.

DO-04-17/04/2019

Cu privire la uniformizarea condițiilor privind înmatricularea aeronavelor civile

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara - 02-22/04/2019

Cu privire la elaborarea Manualului de prezentare al întreprinderilor cu atribuții de întreținere tehnică (MOE)

2.

Circulara - 03-16/05/2019

Cu privire la dezvoltarea programului de fiabilitate a aeronavelor operate de către operatorii aerieni ai Republicii Moldova

3.

Circulara - 02-24/05/2021

Cu privire la asigurarea aplicării unor prevederi din Anexa 2 (Partea 145) și Anexa 3 (Partea 66) la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2019

4.

Circulara - 04-06/08/2021

Cu privire la prezentarea informației privind resursele stabilite pentru aeronavele înmatriculate în Registrul Aerian al Republicii Moldova

5 01-28/01/2022 Cu privire la aplicarea principiilor factorilor umani (Human Factors Principles - HFP) la elaborarea documentelor în domeniul navigabilității aeronavelor

 

Cerințe tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 04/GEN din 09.02.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 51-56 din 19.02.2021)

Cerințe Tehnice - Condiții pentru personalul de certificare din întreprinderile de întreținere situate în afara Republicii Moldova

 

Specificații de certificare (CS)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 41/GEN din 06.08.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019)

CS-34 - Emisiile de la motoarele aeronavelor și pierderi de combustibil. Amendamentul 04

2.

CS-25 - Avioane de mare capacitate. Amendamentul 26

3.

CS-E - Motoare. Amendamentul 06

4.

CS-36 - Zgomot produs de aeronave. Amendamentul 06

5.

CS-APU - Unități auxiliare de putere. Amendamentul 01

6.

CS-ETSO - Standarde tehnice europene. Amendamentul 16

7.

CS-P - Elice

8.

CS-MMEL - Lista master a echipamentului minim. Ediția 03

9.

CS-GEN-MMEL - Lista generică master a echipamentului minim. Ediția 02

10.

CS-26 - Cerințe suplimentare de navigabilitate pentru operațiuni. Ediția 03

11.

CS-STAN - Modificări și reparații standard. Ediția 03

12.

CS-CO2 - Specificații de certificare, mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare pentru emisiile de CO2 pentru avioane. Ediția inițială

 

Mijloace Acceptabile de Conformitate (AMC) și Materiale de îndrumare (GM)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 55/GEN din 24.12.2020 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 373-382 din 31.12.2020)

AMC&GM - Partea – 145 - Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.641/2019

2.

AMC&GM - Partea – 66 - Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.641/2019

3.

AMC&GM - Partea – 147 - Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.641/2019

 

AMC&GM - Partea M - Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.641/2019

4.

Ordin AAC Nr. 13/GEN din 16.03.2021 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 82-85 din 26.03.2021)

AMC&GM Partea 21 - Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.468/2019

 

Alte acte normative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC 11/GEN din 2 august 2010

Cu privire la punerea în aplicare a Raportului privind înlăturarea necorespunderii

2.

Ordin AAC 04/GEN din 1 februarie 2017

Cu privire la recunoașterea întreprinderilor cu atribuții de întreținere certificate în conformitate cu Anexa II (Partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014

3.

Ordin AAC 18/GEN din 18 februarie 2014

Ordin cu privire la menținerea navigabilității aeronavelor, înmatriculate în Registrul aerian al Republicii Moldova

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >