Cadrul normativ Medicină Aeronautică

Legislație medicină aeronautică

 

Hotărâri de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Hotărârea Guvernului Nr. 134/2019

(Monitorul Oficial Nr.94-99/190 din 15.03.2019)

Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele de controlorilor de trafic aerian

2.

Hotărârea Guvernului Nr. 204/2020 (Monitorul Oficial Nr. 165-176/552 din 10.07.2020)

Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă

 

 Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 37/GEN din 12.07.2021

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 175-179 din 23.07.2021)

PIAC-MED Certificarea medicală a personalului aeronautic

 

Cerințe tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 24/GEN din 26.04.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 162-166 din 10.05.2019)

Cerințe tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian

 

 

Mijloace Acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC&GM)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 53/GEN din 16.09.2019

(Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019)

Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la cerințele medicale pentru ATCO

2.

Ordin AAC Nr. 25/GEN din 07.05.2021

(Monitorul Oficial Nr. 122-128 din 21.05.2021)

Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204/2020

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DO-14-22/12/2021

Privind modificarea Directivei operaționale nr.12-14/08/2021 ”Cu privire la asigurarea respectării prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică (în continuare CNESP) nr.59 din 13 august 2021

2.

DO-12-14/08/2021

Cu privire la asigurarea respectării prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică (denumită în continuare CNESP) nr. 59 din 13 august 2021

3.

DO-01/2000

Cu privire la prevenirea infectării cu boli deosebit de periculoase ale membrilor echipajelor de zbor

4.

DO-04-20/11/2009

Cu privire la prevenirea răspândirii bolilor contagioase şi în special a gripei pandemice A (H1N1) prin intermediul transportului aerian

 

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara - 01-07/05/2021

Privind respectarea instrucțiunilor operaționale pentru asigurarea sănătății și siguranței pasagerilor și personalului aeronautic în raport cu pandemia COVID-19 și a Regulamentului privind măsurile aplicabile în scopul prevenirii și controlului răspîndirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei de COVID-19.

2.

Circulara - 01-29/01/2020

Cu privire la prevenirea răspândirii bolilor contagioase – infecției Coronavirus de tip nou (2019-nCoV) prin intermediul transportului aerian

3.

Circulara - 02-02/06/2014

Cu privire la punerea în aplicare a Mijloacelor Acceptabile de Conformitate la punctul RAC-APL 3.015 (g) alin. (4) din Reglementările Aeronautice Civile RAC-APL 3 Autorizarea personalului aeronautic din aviaţia civila (cerinţe medicale)

 

Alte acte normative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 01/GEN din 12 Ianuarie  2020

Ordin cu privire la aprobarea celei de a 2-a ediție a Instrucțiunilor operaționale pentru asigurarea sănătății și siguranței pasagerilor și personalului aeronautic în raport cu pandemia COVID-19 și a Regulamentului privind măsurile aplicabile în scopul prevenirii și controlului răspîndirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei cu COVID-19. EDIȚIA 02

2.

Ordin AAC Nr. 23/GEN din 12/06/2020

Ordin cu privire la aprobarea normelor și măsurilor de prevenire și control a răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei COVID-19. ABROGAT

https://portal.icao.int/icao-net/ICAO%20Documents/8984_cons_en.pdf

https://portal.icao.int/icao-net/ICAO%20Documents/8984_cons_ru.pdf

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >