Cadrul normativ Aviație Generală Ușoară și Ultraușoară, Drone (RPAS)

Legislația Aviației Generală Ușoară și Ultraușoară, Drone (RPAS)

 

Legi și Hotărâri de Guvern

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

LMR nr. 143 din 21.06.2012 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 155-159 din 27.07.2012

Legea privind controlul spaţiului aerian

2.

Hotărîrea Guvernului Nr. 831/2018 (Monitorul Oficial Nr. 366-376 din 08.11.2019)

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene

3.

Hotărîrea Guvernului Nr. 641/2019 (Monitorul Oficial Nr. 24-34/39 din 31.01.2020)

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

4.

Hotărîrea Guvernului Nr. 870/2020 (Monitorul Oficial Nr. 358 din 23.12.2020)

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spaţiului aerian naţional de către aeronavele civile şi de stat

 

Reglementări Aeronautice Civile (RAC)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin ASAC Nr. 27/GEN din 10.06.2004

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 112-118/249 din 16.07.2004)

RAC-VLA Operarea aparatelor de zbor ultraușoare cu destinație diversă și aeronavelor ușoare cu destinație sportivă

2.

Ordin AAC Nr. 46/GEN din 03.05.2001

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 120/279 din 02.10.2001)

Inmatricularea aeronavelor civile

 

Directive

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

DO-02-10/11/2004

Cu privire la efectuarea observărilor pe aerodromurile, care nu dispun de aparate de vizibilitate

2.

DO-03-07/12/2006

Cu privire la modul de stabilire a îndepărtării şi azimutului obiectelor, selectate în calitate de repere a vizibilităţii în zona aerodromului

3.

DO-02-10/06/2014

Cu privire la indicarea parametrilor vîntului la sol în prognozele de zonă pentru zboruri la nivele joase, emise în formatul GAMET

 

Circulare

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Circulara - 04-05/12/2013

Cu privire la asigurarea operării în siguranţă a aeronavelor ultrauşoare şi uşoare dotate cu sistem de recuperare cu paraşuta

2.

Circulara - 05-05/12/2013

Cu privire la asigurarea siguranţei zborurilor baloanelor cu aer cald, cu un volum de până la 3000m3 (inclusiv)

 

Cerințele tehnice (CT)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 05/GEN din 24.02.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 87-93/308 din 20.03.2020)

Cerințe tehnice referitoare la operațiunile aeriene subpartea RAMP. Ediția 02.Amendamentul 02

2.

Ordin AAC Nr. 11/GEN din 21.02.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 86-92/486 din 08.03.2019)

Cerințe tehnice referitoare la operațiunile aeriene

3.

Ordin AAC Nr. 25/GEN din 22.06.2020

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 159 din 30.06.2020)

Cerințe tehnice privind operațiunile pe aerodromurile naționale unde nu sunt furnizate servicii de control a traficului aerian și stabilirea zonelor de trafic de aerodrom

4.

Ordin AAC Nr.15/GEN din 16.06.2015

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015)

Regulile aerului. Ediția 01. Amendamentul 04

 

Specificații de certificare (CS)

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordin AAC Nr. 41/GEN din 06.08.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019)

CS-22 Planoare și motoplanoare

2.

 

CS-31 TGB Baloane cu gaz, legate. Ediția inițială

3.

 

CS-31 HB Baloane cu aer cald. Amendamentul 01

4.

 

CS-31 GB Baloane cu gaz. Ediția inițială

 

5.

 

CS-23 Avioane în operațiuni obișnuite, utilitare, aerobatice, regionale. Amendamentul 05

6.

CS-27 Giravioane de mică capacitate. Amendamentul 08

7.

Ordin AAC Nr. 41/GEN din 06.08.2019

(publicat în Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019)

CS-LSA Avioane ușoare în scop sportiv. Amendamentul 01

8.

 

CS-DA Definiții și abrevieri. Amendamentul 01

9.

 

CS-VLA Avioane ultraușoare. Amendamentul 01

10.

 

CS- VLR Elicoptere ultraușoare. Amendamentul 01

11.

 

CS-P Elice. Amendamentul 02

12.

 

CS-31 HB Baloane cu aer cald. Amendmentul 01

13.

 

CS-FSTD (H) Echipament de pregătire sintetică pentru zbor (elicopter). Ediția inițială

14.

 

CS-E Motoare. Amendamentul 06

 

Alte acte normative

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

Ordinul Directorului AAC a RM nr 63/GEN din 06.12.2019 (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 367-377 din 13.12.2019)

Cu privire la aprobarea Procedurii privind alocarea zonelor temporar rezervate și zonelor temporar segregate (TRA/TSA) pentru activități ocazionale sau de scurtă durată

2.

Ordinul Directorului AAC a RM nr 31/GEN din 28.07.2020 (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 199-204 din 07.08.2020)

Cu privire la stabilirea condițiilor pentru efectuarea operațiunilor aeriene cu aparate de zbor fără pilot în spațiul aerian al Republicii Moldova

3.

Ordinul Directorului AAC a RM nr 23/GEN din 05.06.2020

Cu privire la documentarea informației referitoare la zborul aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare

 

Material informativ

Nr.

Actul Normativ de aprobare

Denumirea actului normativ

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >