Autorizare agenti deservire la sol

Certificarea întreprinderilor de deservire la sol şi a întreprinderilor ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor se face conform cerinţelor reglementării aeronautice, ediţia curentă RAC–HOCReglementările aeronautice civile RAC-HOC stabilesc normele care reglementează activitatea de deservire la sol a pasagerilor, aeronavelor, mărfii şi poştei, precum şi serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor de pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul asigurării unui nivel necesar de siguranţă a zborurilor şi securităţii aeronautice.

Categoriile de activităţi din domeniul aeroportuar reglementate de RAC-HOC sunt:

 1. Deservirea la sol (ground handling) – servicii, necesare pentru sosirea şi plecarea aeronavelor pe /de pe aeroport. Activitatea de deservire la sol se divizează în următoarele servicii:
  1. Reprezentare şi acomodare (representation and accommodation) - servicii de reprezentare şi acordarea facilităţilor pentru amplasarea oficiului operatorului aerian (în continuare Reprezentare şi acomodare);
  2. Control încărcătură şi comunicaţii (load control, communication and departure control system) - administrarea încărcăturii aeronavei, expedierea mesajelor ce ţin de aeronave şi serviciile de utilizare a sistemului de control a expedierilor a operatorului aerian (în continuare Control încărcătură şi comunicaţii);
  3. Control dispozitive-bloc pentru încărcătură (unit load device (ULD) control) - administrarea utilizării containerelor aeronautice de tip stabilit ale operatorului aerian (în continuare Control dispozitive-bloc pentru încărcătură);
  4. Deservirea pasagerilor şi bagajelor (passengers and baggage) - deservirea pasagerilor care pleacă /sosesc cu rutele executate de către operatorul aerian, şi a bagajelor acestora (în continuare Deservirea pasagerilor şi bagajelor)
  5. Prelucrarea mărfurilor şi a poştei (cargo and post office mail) - prelucrarea mărfii şi a poştei care este expediată /primită cu ruta executată de către operatorul aerian (în continuare Prelucrarea mărfurilor şi poştei);
  6. Operaţiuni de platformă (ramp) - acordarea operatorului aerian a serviciilor pe platforma aerodromului (în continuare Operaţiuni de platformă);
  7. Asistenţa tehnică aeronavă (service) (aircraft servicing) - acordarea serviciilor de întreţinere a aeronavei operatorului aerian (în continuarea Asistenţa tehnică aeronavă (service));
  8. Alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi (fuel and oil) - servicii de asigurare a operatorului aerian cu materiale carburanţi-lubrifianţi (în continuare Carburanţi-lubrifianţi);
  9. Întreţinere la linie (aircraft maintenance) - întreţinere tehnică a aeronavei (în continuare Întreţinere la linie);
  10. Operaţiuni de zbor şi administrare echipaje (flight operation and crew administration) - administrarea operaţiunilor de zbor şi echipajelor operatorului aerian (în continuare Operaţiuni de zbor şi administrare echipaje);
  11. Transport la sol (surface transport) - acordarea serviciilor de asigurare cu transport la sol a operatorului aerian (în continuare Transport la sol);
  12. Servicii de catering (catering services) - asigurarea pasagerilor şi echipajului cu produse alimentare şi băuturi la rutele operatorului aerian (în continuare Servicii de catering);
  13. Supervizare şi administrare (pentru servicii furnizate de terţi) - supravegherea serviciilor acordate operatorului aerian de către persoane terţe şi administrarea serviciilor respective (în continuare Supervizare şi administrare);
  14. Securitate aeronautică (aviation security) – acordarea operatorului aerian a serviciilor de asigurare şi protecţie a pasagerilor, membrilor echipajului, personalului de deservire la sol, aeronavelor, bagajelor, mărfurilor, poştei, produselor alimentare şi proviziilor de bord împotriva actelor de intervenţie ilicită (în continuare Securitate aeronautică).

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >