Autoritatea Aeronautică Civilă a revocat Certificatul de Operator Aerian (AOC) al Air Moldova

20.02.24
Autoritatea Aeronautică Civilă a revocat Certificatul de Operator Aerian (AOC) al Air Moldova

Autoritatea Aeronautică Civilă comunică faptul că astăzi, 20 februarie, la propunerea Comisiei de certificare, a fost revocat Certificatul de Operator Aerian (AOC) al CA Air Moldova.

Comisia de Certificare întrunită în ședință, a constatat că până în prezent operatorul aerian Air Moldova, aflat în proces de restructurare accelerată de mai bine de jumătate de an, nu a prezentat nici o dovadă care confirmă înlăturarea neconformităților în termenul stabilit, nu deține nici o aeronavă operațională și nu întrunește cerințele minime pentru deținerea unui AOC, motive care au stat la baza revocării certificatului de operator aerian.

Anterior, Autoritatea Aeronautică Civilă a suspendat temporar certificatul de operator aerian, pentru o perioadă de 6 luni, acordînd termen maxim prevăzut de Codul aerian, pentru identificarea unei aeronave care ar putea fi utilizată în transporturile aeriene și inclusă în AOC.

La expirarea perioadei de 6 luni, în conformitate cu prevederile Codului Aerian, art. 15, din cauza lipsei a cel puțin o aeronavă ce ar deține un certificat de navigabilitate valabil, revocarea AOC a fost inevitabilă.

De menționat faptul că Autoritatea Aeronautică Civilă a dat dovată de deschidere, invitând de fiecare data la ședințele comisiei, reprezentanții Air Moldova, invitații care nu au fost onorate.

Revocarea certificatului prevede că Air Moldova nu mai are statut de operator aerian, fiind privată de dreptul de a opera zboruri comerciale (operațiuni de transport aerian comercial).

S.R.L. Air Moldova va fi notificată oficial despre revocarea certificatului de operator aerian. Ulterior, în cazul dacă compania va dori să reia zborurile, aceasta poate iniția un nou proces de certificare, în vederea obținerii certificatului de operator aerian, în conformitate cu reglementările naționale.