Au fost aprobate noile proceduri de management și utilizare a spațiului aerian al RM

04.11.22
Autoritatea Aeronautică Civilă informează utilizatorii spațiului aerian al Republicii Moldova, că au fost aprobate noile proceduri de management și utilizare a spațiului aerian al Republicii Moldova. (PIAC-MUSA Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile – Managementul și Utilizarea Spațiului Aerian).
Noul Act stabilește și descrie:
*Politica, principiile și prioritățile de utilizare a spațiului aerian național în detalii, prin prizma aplicării conceptului de Utilizare Flexibilă a acestuia, având la bază prevederile Regulamentului privind managementul spațiului aerian, aprobat prin HG190/2021 din 06.10.2021;
*Descrierea si definirea structurilor flexibile a spațiului aerian;
*Procedurile de rezervare a elementelor și structurilor flexibile a spațiului aerian la nivelul strategic și de alocare a spațiului aerian la nivelul pre-tactic, precum și structurile care realizează aceste sarcini;
*Procedurile de colectare a solicitărilor pentru elaborarea și distribuirea planurilor locale de utilizare a spațiului aerian;
Aplicarea corectă a procedurilor stabilite în PIAC-MUSA va contribui la gestionarea eficientă și sigură a spațiului aerian național!
Având în vedere cele menționate mai sus, toți utilizatorii spațiului aerian si beneficiarii elementelor și structurilor flexibile deja stabilite și publicate în AIP MOLDOVA , precum și cei care intenționează să solicite în viitor stabilirea unor elemente sau structuri flexibile sunt rugați să consulte și să se familiarizeze cu prevederile PIAC-MUSA, care poate fi accesat la rubrica ”Cadrul Normativ” pe site-ul http://www.caa.md