Asigurarea în transport aerian

Regimul răspunderii civile a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave care efectuează operaţiuni aeriene civile pentru daunele cauzate pasagerilor, bagajelor, trimiterilor poştale, mărfurilor şi părţilor terţe, precum şi limita minimă a sumelor asigurate pentru acoperirea corespunzătoare a răspunderii civile este reglementat prin Legea privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave nr. 118 din 09.07.2020 (Monitorul Oficial nr.199-204/402 din 07.08.2020).

Legea privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave transpune:

  1. Regulamentul (CE) nr.2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 285 din 17 octombrie 1997,
  2.  Regulamentul (CE) nr.785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 138 din 30 aprilie 2004.

Categoria din Legea privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave nr. 118 din 09.07.2020

Prevederea din Legea privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave nr. 118 din 09.07.2020

1.Asigurarea de răspundere civilă faţă de pasageri, bagaje, trimiteri poştale

şi mărfuri

Articolul 14

1.1.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de pasageri în cazul decesului sau al vătămării corporale ca urmare a accidentului

Art. 14 (2)

 

1.2.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de pasageri în cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor

Art. 14 (3)

 

1.3.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de bagaje

Art. 14 (4)

 

1.4.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de mărfuri

Art. 14 (5)

 

2.Asigurarea de răspundere civilă faţă de părţile terţe

Articolul 15 la

2.1.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de părţile terţe pentru operatorii aerieni/operatorii de aeronave care operează zboruri pe teritoriul UE

Anexa nr. 2

2.2.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă faţă de părţile terţe pentru operatorii aerieni/operatorii de aeronave care operează zboruri în afara UE

Anexa nr. 3

2.3.Cuantumul minim al asigurării de răspundere civilă pentru daunele cauzate părţilor terţe la sol pe teritoriul Republicii Moldova pentru operatorii aerieni care efectuează zboruri specifice operaţiunilor de aviaţie generală sau operaţiunilor comerciale specializate

Anexa nr. 4

Încălcarea cerinţelor minime de asigurare stabilite prin Legea privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave nr. 118 din 09.07.2020 se sancţionează în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova.

În scopul supravegherii continue a respectării de către operatorii aerieni naționali a condițiilor de asigurare a răspunderii civile faâă de terțe părți, pasageri, bagaje și mărfuri, precum și a menținerii în termeni de valabilitate a contractelor de asigurare, Autoritatea Aeronautică Civilă a emis Directiva Operațională nr. 02 -04/09/2017 «Cu privire la prezentarea de către operatorii aerieni a informației aferente asigurării privind răspunderea civilă față de terțe părți, pasageri, bagaje și mărfuri». Astfel, operatorii aerieni naționali sunt obligați să prezinte și să comunice AAC în termenii solicitați de către DO informația pertinentă.

Directiva este plasată în rubrica Cadru normativ/Directive.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >