ANUNȚ privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Autorității Aeronautice Civile

15.07.21

Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Autoritatea Aeronautică Civilă anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului dc afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail  info@caa.gov.md și controale@gov.md, până la data de 06 august 2021.