ANUNȚ CONCURS FP OPS INSPECTORI PRINCIPALI(termen prelungit pînă la 25.11.2021)
ANUNȚ CONCURS FP OPS INSPECTORI PRINCIPALI(termen prelungit pînă la 25.11.2021) 177 29KB
Anexa 1 177 154KB
Anexa 2 177 123KB
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM