Agenti aeronautici certificaţi pentru operarea în domeniu aeroportuar

Lista operatorilor de aerodrom certificaţi de către AAC RM, оn conformitate cu “Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 11.07.2018

Denumirea întreprinderii Adresa Servicii prestate Certificat
Număr Emis Valabil
S.R.L. "Avia Invest" MD-2026, Republica Moldova, mun. Chisinau, Aeroport, bd. Dacia 80/3 Operarea Aeroportul Internaţional Chişinău MD-001 07.08.2020 10.08.2024

 

Lista operatorilor de aerodrom certificaţi de AAC RM, în conformitate cu “Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri“ aprobat prin HGRM nr.737/2020.

:

Denumirea întreprinderii Adresa Servicii prestate Certificat
Număr Emis Valabil
Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" MD-5028 Republica Moldova, r-ul Floreşti, s. Lunga

Operarea pe Aeroportul International Mărculești.

Limitări - operarea cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- alimentarea cu combustibil a aeronavelor, se va realiza în prezența reprezentantului poliției de frontieră;

- transportul de bagaje de cală, mărfuri, poștă și provizii de bord, la plecare, de pe Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești”, spre orice destinație internațională, este interzis.

AD-LUBM-001 11.12.2012 08.12.2023
Î.M. "DIPLOMAT AIR" S.R.L. MD-2002, str. Burebista, 38, of. 3, mun. Chișinău, Republica Moldova Operarea Aerodromul Domiciliu Horești AD-LUKH-001 22.08.2016 22.08.2023

Lista întreprinderolor de deservire la sol, certificaţi de AAC RM, în conformitate cu RAC-HOC:

Denumirea întreprinderii Adresa Servicii prestate Certificat
Număr Emis Valabil
S.R.L. "Avia Invest" MD-2026, Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Dacia 80/3
 • Prelucrarea mărfurilor şi a poştei
 • Operaţiuni de platformă
 • Transportul la sol
026 31.10.2013 31.10.2023
"LUKoil-Moldova" S.R.L. MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Columna 92
 • Alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi
011 18.03.2013 20.03.2023
"Aerofood" S.R.L MD-2026, Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Dacia 80/3
 • Servicii de catering
035 11.04.2019 10.06.2023
"Aeroport Handling" S.R.L. MD-2026, Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. Dacia 80/3
 • Reprezentare şi Acomodare
 • Control încărcătură şi comunicaţii
 • Deservirea pasagerilor şi bagajelor
 • Prelucrarea mărfurilor şi a poştei
 • Operaţiuni de platformă
 • Asistenţă tehnică aeronavă (service)
 • Transportul la sol
030 04.06.2015 04.06.2023
"Logistic INT" S.R.L.

MD-2026, str.Aeroport 110, mun. Chisinau, Republica

Moldova
 • Servicii de catering (fără dreptul de a transporta produsul la/de la bordul aeronavelor)
031 30.09.2014 29.09.2023
"Î.C.S. MGH Ground Handling" S.R.L. MD-2001, str. Ismail 33, birou 607, mun. Chişinău, Republicii Moldova
 • Reprezentare şi Acomodare
 • Control încărcătură şi comunicaţii
 • Deservirea pasagerilor şi bagajelor
 • Prelucrarea mărfurilor şi a poştei
 • Operaţiuni de platformă
 • Asistenţă tehnică aeronavă
 • Transportul la sol
032 12.09.2012 30.09.2023
"Aim Handling" S.R.L. MD-5028, Republica Moldova, r-l. Floreşti, s. Lunga
 • Reprezentare și Acomodare
 • Control încărcătură şi comunicaţii
 • Prelucrarea mărfurilor şi a poştei - Limitare - fără a efectua operațiuni cu mărfuri periculoase
 • Operaţiuni de platformă
 • Asistenţă tehnică aeronavă
 • Alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi
 • Transportul la sol
023 26.12.2012 14.12.2023
"ARTEMIUS SERVICE" S.R.L. MD-2002, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Prigoreni 10
 • Servicii de catering
036 08.11.2022 07.11.2023
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >