Statistică şi indicatori

ANALIZA SUCCINTĂ A SITUAŢIEI ACTUALE A AVIAŢIEI CIVILE

Actualmente, în ramură 13 companii deţin Certificatul de operator aerian: Î.S.C.A. „Air Moldova”, S.R.L. „Aerotranscargo”, S.R.L. „Tera Avia”,,Î.M. „Classica Air”, Î.M. „Tandem Aero” S.R.L., Î.M.C.A „Valan Internaţional Cargo”, S.R.L. „AIM AIR”, S.R.L. „Megaviation”, C.A. „Oscar Jet”, S.R.L. „Pecotox”, S.R.L. „Air Stroc”, S.R.L. „Fly One”, S.R.L. „Fly Pro” şi 3 companii deţin Autorizaţia de operator aerian pentru efectuarea operaţiunilor de lucru aerian: Î.M.C.A „Valan Internaţional Cargo”, S.R.L. „Pecotox”, Î.S. „Moldaeroservice”.

Companiile aeriene certificate execută curse regulate (3 companii aeriene), zboruri charter şi operaţiuni de lucru aerian.

Pe parcursul anului 2016 de către companiile aeriene naţionale şi străine au fost transportaţi în total 2 206 266 pasageri cea ce reprezintă o descreştere de 0,9% faţă de perioada anului 2015 (2 226 441 pasageri).

Repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 51,1 şi, respectiv, 48,9 la sută.

Din13 companii aeriene certificate 3 efectuează transporturi regulate de pasageri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău - Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Air Moldova", Compania Aeriană „Fly One” S.R.L. şi Compania aeriană „Tandem Aero" S.R.L.

Pe perioada anului 2016 au fost transportate în total 2130,1 tone de marfă şi 644,2 tone poştă. Comparativ cu perioada anului 2015 transporturile de mărfuri au înregistrat descreştere de 4,5% sau cu 100,8 tone mai puţin şi transporturile de poştă au înregistrat o descreştere de 2,5% sau cu 16,7 tone mai puţin.

Analizând evoluţia principalilor indicatori economici ce caracterizează transporturile aeriene constatăm că aceştia au avut o tendinţă de descreştere.

Pe parcursul ultimilor 9 ani transporturile aeriene au avut următoarea evoluţie:

Denumirea indicatorului 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Decolări de aeronave 12935 12355 13751 15022 16113 16858 19756 22468 22033
Transporturi de pasageri 847881 808096 937030 1046086 1220506 1321236 1781166 2226441 2206266
Transporturi de marfă 1931 1630,7 1815,5 2068,5 2022,4 2309,75 2243,1 2230,9 2130,1
Transporturi de poştă 537,8 402,5 583,7 597,7 743,0 642,1 680,4 660,9 644,2

Autoritatea aeronautică Civulă colectează, generalizaeză, analizează dateler statistice privind serviciile oferite de către companiile aeriene şi aeroporturi şi le prezintă în organismele internaţionale de aviaţie civilă.

Datele statistice includ următoarele:

  • Numărul de pasageri şi cantitatea de marfă transportate de către operatorul aerian;
  • Numărul de pasageri şi cantitatea de marfă transportate prin aeroporturile din Republica Moldova;
  • Redistribuirea traficului aerian pe rute;
  • Redistribuirea traficului aerian pe companii aeriene;
  • Cantitatea MTOW a aeronavelor a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova.

Tabelele privind indicatorii statistici pentru perioada 2000-2015.

Tabelul datelor statistile privind transportul de pasageri şi marfă pe perioada 2000 - 2016

Pentru mai multe informaţii contactaţi Autoritatea Aeronautică Civilă. Datele va vor fi oferite în conformitate cu legislaţia privind confidenţialitatea datelor statistice.