Informaţie generală

Secţiunea Operaţiuni zbor a acestui site conţine informaţia necesară referitoare cerinţelor stabilite pentru eliberarea certificatelor/autorizaţiilor şi aprobărilor necesare pentru a opera o aeronavă înregistrată in Republica Moldova.

Operaţiunile aeriene pe teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară in condiţiile respectării Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997 a Republicii Moldova , cu toate modificările ulterioare, si in condiţiile respectării tuturor reglementarilor aplicabile in vigoare.

Operaţiunile aeriene sunt clasificate astfel:


A. Transport aerian comercial :

Sunt serviciile aeriene remunerate in activitatea transportului de pasageri, marfă şi poştă.

Operaţiunile se derulează în baza unui Certificat de Operator Aerian (AOC) emis de către Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova in baza documentelor reglementare naţionale RAC-AOC (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-94/325 din 08.07.2005) si internaţionale JAR-OPS 1/JAR-OPS 3;

B. Operaţiunile de lucru aerian:

Este in principiu orice alt serviciu aerian remunerat înafara de cele menţionate mai sus: a transportului de pasageri, marfă şi poştă (spre exemplu: pulverizarea incendiilor forestiere, instruirile de zbor, servicii de protecţie etc.)

Operaţiunile se derulează in baza unei Autorizaţii de Operator Aerian (AOA) emis de către Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova in baza documentelor reglementare naţionale RAC-AOA (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-48 /130 din 26.04.2001) şi RAC –OPS 1/RAC-OPS 3 (Publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-91/556 din 11.05.2012);