Autoritatea Aeronautică Civilă a devenit membră a proiectului DANOVA

În 2020, Autoritatea Aeronautică Civilă a devenit membră a Consorțiului transnațional, care va implementa proiectul DANOVA, în calitate de Partener Asociat. Proiectul este menit să dezvolte servicii accesibile pentru pasageri și persoane cu mobilitatea redusă: slabvazători și cei lipsiți de vedere. Membri a acestui proiect sunt autoritățile aeroportuare, portuare, universități, uniunile și organizațiile persoanelor cu mobilitate redusă din regiunea Dunăreană.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova în calitate de Partener Asociat și componentă a proiectului de cooperare, va beneficia de suport informațional și practic în analizarea soluțiilor și serviciilor oferite pe Aeroport, de materiale pe partea de treining pentru personalul care deservește pasagerii, inclusiv cei cu mobilitatea redusa (PRM), în vederea sporirii accesibilității transportului aerian, ș.a

22.09.2020 10:47