Mesajul directorului Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul aviației civile

Astăzi marcăm 76 de ani a Aviației Civile moldovenești, o zi semnificativă pentru noi toți!
Industria aviației civile în Republica Moldova, după proclamarea independenței, este una relativ tânără. Cu toate acestea, deja s-a încadrat și activează cu succes într-un cadru complex de standarde, aplicabile la nivel mondial. Pe parcursul anilor aviația civilă a deschis noi piețe, noi posibilități pentru afaceri, turism și contacte politice, economice, culturale și interumane. Republica Moldova este printre statele care, an de an, valorifică tot mai mult potențialul aviației, acesta fiind unul dintre domeniile care se află într-o continuă evoluție și care denotă trenduri pozitive de dezvoltare. Misiunea Autorității Aeronautice Civile este de a îmbunătăți continuu și de a promova siguranța aviației prin reglementarea eficientă și prin încurajarea aplicării unor standarde înalte de siguranță.
Nu aș putea omite să vorbesc despre pandemia COVID-19, care a avut un impact catastrofal asupra industriei aeronautice globale, consemnând avioanele la sol. Traficul mondial de pasageri s-a prăbușit cu un declin fără precedent, care nu a mai fost văzut până acum în istoria aviației. Printre repercursiunile acestor evenimente sunt factorii care vor lua timp ca industria aviatică să se reanimeze iar consumatorii să-și restabilească încrederea în transportul aerian.

În pofida problemelor cauzate de pandemie, obiectivul nostru rămâne profesionalismul și devotamentul pentru dezvoltarea aviației civile, astfel încât sectorul să prospere din nou, iar cetățenii să beneficieze în continuare, de servicii sigure și calitative!
În scopul eficientizării operaționale, punem accent pe calificarea specialiștilor dar și consolidarea culturii organizaționale. În acest context, întâi de toate, aș vrea să le mulțumesc veteranilor pentru aportul adus domeniul aviației civile. De asemenea, le mulțumesc colegilor din industrie, care își aduc aportul , zi de zi, pilotând în aer, sau coordonând de la sol, misiunile.
Vă doresc ani mulți și cer senin!

Cu respect,
Eugen COȘTEI
Director Autoritatea Aeronautică Civilă

19.09.2020 06:41