Chișinău, 21 august 2020 – AAC a reunit conducătorii companiilor aeriene, reprezentanții agențiilor de turism și a mediului asociativ într-o ședință de lucru dedicată protecției consumatorilor

La invitația Autorității Aeronautice Civile, conducătorii operatorilor aerieni, reprezentanții agențiilor de turism și a mediului asociativ s-au reunit într-o ședință pentru a discuta despre asigurarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor din domeniul transportului aerian, în contextul pandemiei de COVID-19.

Ședința a fost găzduită de Autoritatea Aeronautică Civilă, iar agenda discuțiilor a inclus mai multe subiecte de actualitate, cum ar fi:

  1. Modalitățile de rambursare a biletelor neutilizate. Poziția companiilor aeriene și a agențiilor de turism/pasagerilor.

  1. Accesul la asistența din partea companiilor aeriene.

  1. Prezența obligatorie a unui punct de contact pe teritoriul Republicii Moldova a companiilor aeriene străine în scopul depunerii reclamațiilor de către consumatori și asigurării drepturilor acestora.
  2. Comunicarea procedurii de depunere a plângerilor, inclusiv către reprezentantul companiei aeriene în Republica Moldova.
  3. Depistarea practicilor comerciale incorecte si metode de eliminare a acestora, în raport cu pasagerii.

  1. Propuneri de modificare a actelor normative:
  • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
  • Legea insolvabilității nr 149 din 29.06.2012;
  • Hotărârea Guvernului nr.836 pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa asagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor din 08.11.2012.

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la ședință au subliniat că numeroasele anulări generate de pandemia de COVID-19 au dus la o situație nesustenabilă a fluxului de lichidități și a veniturilor în sectorul transporturilor și în cel turistic. În cazul în care organizatorii sau transportatorii devin insolvabili, există riscul ca mulți călători și pasageri să nu primească nici o rambursare, deoarece creanțele pe care le dețin față de organizatori și operatori de transport nu sunt protejate. Companiile aeriene naționale au solicitat suport din partea statului prin anularea taxelor și plăților la buget pentru anul 2020, iar pe segmentul protecției consumatorilor revendicarea acestora rezidă în extinderea termenilor legali de examinare a reclamațiilor și rambursare a contravalorii biletelor de zbor consumatorilor. Totodată, participanții la ședința de lucru au agreat că vor prezenta propuneri de modificare a cadrului normativ pe domeniul protecției consumatorilor, care vor fi compilate și ajustate de Autoritatea Aeronautică Civilă.

Din perspectiva apărării eficiente a drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor, directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei a solicitat îmbunătățirea comunicării și schimbarea atitudinii companiilor aeriene față de pasageri și a reiterat necesitatea asigurării de către operatori a integrității banilor încasați din vânzarea biletelor și necesitatea stabilirii unor criterii comune pentru vaucherile care să ofere flexibilitate maximă pasagerilor.

Totodată, directorul AAC a menționat că „obligația agenților economici de informare a consumatorilor în termeni legali este prioritară în contextul epidemiei de Covid-19, iar respectarea circularei AAC nr. 5 din 15.07.2020 cu privire la asigurarea respectării drepturilor consumatorilor în cazul anulării serviciilor de transport aerian în contextul pandemiei de COVID-19” este esențială.

“Trebuie să depunem toate eforturile pentru asigurarea drepturilor consumatorilor, iar comunicarea interactivă, capabilă să ofere cetățenilor informații ample, veridice și adecvate despre toate procesele și acțiunile realizate este cel mai eficient mijloc a coeziunii dintre toate părțile implicate”, a punctat Eugen Coștei.

21.08.2020 15:58