Chișinău, 20 august 2020 – AAC a reunit conducătorii companiilor aeriene într-o ședință de lucru

La inițiativa Autorității Aeronautice Civile, conducătoriii operatorilor aerieni s-au reunit într-o ședință pentru a discuta despre implementarea Programului de Stat a Siguranței Zborurilor recent aprobat și procesul de certificare și supraveghere continuă a operatorilor aerieni.

Ședința a fost găzduită de Autoritatea Aeronautică Civilă, iar agenda discuțiilor a inclus mai multe subiecte de actualitate, cum ar fi: procesul de certificare și supraveghere a operatorilor operatori aerieni, o nouă abordare AAC și responsabilitățile aferente acesteia; implementarea unei noi redacții PIAC-OPS CAT; programul de stat a siguranței zborurilor – colectarea informației relevante și alegerea reprezentanților operatorilor aerieni în componența Comitetului de evaluare a siguranţei și a Comitetului tehnic de siguranţă; reglementarea aeronautică civilă ”Regulamentul privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă” – sarcini pentru operatorii aerieni ș.a.

Ca semnatar al Convenției privind aviația civilă internațională, Republica Moldova are obligația de a promulga reglementări și cerințe speciale în conformitate cu standardele și practicile recomandate de OACI (SARP). Menționăm că certificarea transportatorilor aerieni este un element important al sistemului de siguranță a aviației, iar prin aducerea procesului de certificare și supraveghere continuă în conformitate cu practica recomandată de Organizația Internațională a Aviației Civile și anume implementarea instrumentului RBSR (Risk Based Safety Review), vom asigura implementarea Anexei 19 la Convenția de la Chicago.

În contextul implementării SSP, directorul AAC, Eugen Coștei a reiterat că „o dată cu aprobarea, prin Hotărâre de Guvern, a Programului de Stat a Siguranței Zborurilor (SSP) trebuie sa depunem toate eforturile ca până la finele anului 2022 să dispunem de un sistem funcțional prin care am putea demonstra angajamentul nostru pentru asigurarea unui nivel acceptabil al siguranței zborurilor în Republica Moldova. Astfel, pentru a asigura transparența decizională, în organele de lucru ale SSP au fost incluși ca membri cu drepturi depline și reprezentanți ai industriei aeronautice”.

20.08.2020 07:26