Chișinău, 13 august 2020 - Simplificarea procedurii de operare a aparatelor de zbor fără pilot

Avînd în vedere implementarea în timpul apropiat a prevederilor UE referitoare la operarea aparatelor de zbor fără pilot, pentru a asigura o tranziție treptată la noul cadru normativ, Autoritatea Aeronautică Civilă a simplificat procedurile de operare a aparatelor de zbor fără pilot în spațiul aerian național.

Așadar, prin emiterea Ordinului 31/GEN din 29.07.2020,(poate fi accesat pe pagina AAC aici: http://www.caa.md/files/2020_08/1539.pdf) au fost introduse 2 noi categorii de aeronave fără pilot – Jucărie și Aeromodel, zborul cărora în spațiul aerian necontrolat (clasa G) pînă la o înălțime mai mică de 30 m nu mai necesită obținerea unei permisiuni scrise de la AAC și coordonarea prealabilă cu serviciul de trafic aerian al Î.S. MOLDATSA. Suplimentar, a fost stabilită lista exhaustivă a cerințelor pentru obținerea permisiunii scrise a AAC, în cazul zborurilor care necesită o astfel de permisiune, dar și pașii necesari de urmat pentru efectuarea zborului în condiții de maximă siguranță.

Autoritatea Aeronautică Civilă este dispusă în continuare să contribuie la dezvoltarea domeniului utilizării aparatelor de zbor fără pilot, asigurînd în același timp nivelul acceptabil al siguranței zborurilor și securității aeronautice, realizînd aceste atribuții în condiții de maximă transparență.

Persoanele care dețin drone ce întrunesc alte condiții decît cele exceptate mai sus, se pot adresa în continuare Direcției Aviația Ușoară din cadrul Autorității Aeronautice Civile, pentru a obține permisiunile necesare.

13.08.2020 05:58