Chișinău, 8 iulie 2020 – Dezvoltarea parteneriatului cu Institutul European de Aviație pe segmentul calificării personalului aeronautic din Republica Moldova.

În contextul semnării Memorandumului de colaborare dintre Autoritatea Aeronautică Civilă și Institutul European de Aviație (IEA) de pe lângă Asociația Aeronautică Română (AAR), pe 2 iulie curent, specialiștii AAC împreună cu reprezentanții din cadrul Institutului au avut o întrevedere comună cu reprezentanții aviației generale din Republica Moldova – asociațiilor de profil, a utilizatorilor de aeronave ușoare și ultraușoare de pe aerodromul Horești, Aeroclubul din Chișinău și reprezentanții Federației de Parașutism din Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii au fost discutate problemele cu care se confruntă sectorul aviație generale, oportunitățile de dezvoltare a acestui sector, precum și stabilirea unor priorități pentru perioada imediat următoare. De asemenea, au fost abordate subiecte ce țin de identificarea soluțiilor pentru instruirea personalului de întreținere tehnică (inclusiv licențe categoria ELA), realizarea unui program de pregătire și examinare pentru personalul tehnic și doritorii de a obține licențe de întreținere Part 66, actualizarea cadrului normativ național ce reglementează domeniul aviației civile generale prin preluarea celor mai bune practici la nivel european, dar și elaborarea unei strategii de dezvoltate a aviației civile din Republica Moldova. Un alt obiectiv al misiunii a fost identificarea priorităților pentru implementarea standardelor și practicilor EASA, asigurând pregătirea specialiștilor din domeniul aeronautic al Republicii Moldova.

Urmare a identificării celor mai problematice aspecte în domeniul aviatiei, Autoritatea Aeronautică Civilă, împreună cu partenerii din cadrul mediului academic al Republicii Moldova, reprezentat de Universitatea Tehnică, au punctat principalele acțiuni ce necesită a fi întreprinse pentru a asigura buna desfășurare a procesului de pregătire a specialiștilor în domeniul întreținerii tehnice; fiind discutate detaliat toate aspectele de ordin tehnic, logistic și organizatoric.

Program Licențe EASA Part 66

Studenții Universității Tehnice din Moldova care optează pentru module suplimentare conform sillabus-ului EASA Part 66 susținut de către IEA/AAR în parteneriat cu UTM, la finalizarea studiilor și obținerii punctajului de trecere la examinări vor îndeplini condițiile necesare pentru obținerea licenței Part 66.

Program Master Management al Aviației

De asemenea a fost discutată posibilitatea de dezvoltare și implementare a unui program de master, realizat în parteneriat cu IEA/AAR, program care să respecte toate standardele și reglementările naționale din Republica Moldova, urmând să fie acreditat ulterior de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

08.07.2020 15:04