Chișinău, 27 iunie 2020 - Ședință comună a AAC cu reprezentanții aviației generale din Republica Moldova

Astăzi directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, împreună cu colaboratorii AAC au avut o ședință comună cu reprezentanții aviației generale din Republica Moldova - asociațiile de profil a utilizatorilor de aeronave ușoare și ultraușoare inclusiv cu reprezentanții asociației de parașutism din Republica Moldova.

In cadrul ședinței au fost discutate problemele cu care se confruntă sectorul aviației generale, oportunitățile de dezvoltare a acestui sector, precum și stabilirea unor priorități pentru perioada imediat următoare.

Agenda întrevederii a inclus mai multe subiectele importante, inclusiv subiectele ce țin de:
• Remodelarea spațiului aerian național prin asigurarea unei abordări echidistante ce va permite tuturor utilizatorilor spațiului aerian să opereze în siguranță.
• Identificarea soluțiilor pentru instruirea personalului de întreținere tehnică;
• Actualizarea cadrului normativ național ce reglementează domeniul aviației ușoare si ultraușoare prin preluarea celor mai bune practici la nivel european.
• Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a aviației ușoare și ultraușoare, care va fi inclusă în Strategia de dezvoltare a aviației civile a Republicii Moldova pentru anii 2021-2026, elaborată de AAC.

La final, părțile au agreat continuarea dialogului și dezvoltarea planurilor de criză, astfel încât beneficiarii transportului aerian să fie în siguranță.

27.06.2020 19:05