Informație privind accesul cetățenilor/persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova

În contextul numeroaselor solicitări de informare privind accesul cetățenilor moldoveni pe teritoriul Republicii Moldova, deținători de acte expirate, Autoritatea Aeronautică Civilă informează atât pasagerii cât și operatorii aerieni despre condițiile de acces pe teritoriul țării.

IMPORTANT! Aceste prevederi NU anulează obligativitatea de a respecta perioada de carantină (două săptămâni)

Informație privind accesul cetățenilor/persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova

Cetățenii Republicii Moldova cu actele de identitate valabile pot intra fără restricții pe teritoriul Republicii Moldova;

Cetățenii Republicii Moldova cu actele de identitate expirate vor fi acceptați să intre pe teritoriul Republicii Moldova;

Persoanele care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, fără acte de identitate moldovenești, vor fi acceptați să intre pe teritoriul Republicii Moldova.

Информация о доступе граждан/лиц на территорию Республики Молдова

Граждане Республики Молдова с действующими документами, удостоверяющими личность, могут без ограничений въезжать на территорию Республики Молдова;

Граждане Республики Молдова с истекшим сроком годности документов, удостоверяющими личность, будут допущены на въезд в Республику Молдова;

Лица, рожденные на территории Республики Молдова, без молдавских документов, удостоверяющими личность, будут допущены на въезд в Республику Молдова.

Information on the access of citizens / persons to the Republic of Moldova

Citizens of the Republic of Moldova with valid identity acts may enter the territory of the Republic of Moldova without restrictions;

Citizens of the Republic of Moldova with expired identity acts will be accepted to enter the territory of the Republic of Moldova;

Persons who were born on the territory of the Republic of Moldova, without Moldovan identity acts, will be accepted to enter the territory of the Republic of Moldova.


26.06.2020 19:28