Autoritatea Aeronautică Civilă anunță suplinirea funcției de expert (/specialist) în domeniul protecției drepturilor consumatorilor

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova invită, pentru colaborare în bază de contract de prestări servicii, expert (/specialist) în domeniul protecției drepturilor consumatorilor, care va acorda suport Serviciului Protectia Consumatorilor al AAC în gestionarea domeniului de competență.

Cerinţe:

 • Studii superioare juridice sau studii în domeniul protecției consumatorilor;
 • Cunoașterea prevederilor Legii privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003, reglementările și practica UE în domeniul protecției consumatorilor din domeniul aeronautic și ale altor acte normative în domeniu;
 • Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul jurisprudenței și/sau protecției consumatorilor;
 • Deprinderi de utilizare a calculatorului, suportul va fi acordat la distanță cu raportare săptămînală;
 • Spirit de echipă și implicare.

Responsabilități principale:

 • Acordarea suportului necesar la examinarea petițiilor consumatorilor și prezentarea soluțiilor pentru chestiunile abordate în acestea.
 • Acordarea suportului necesar în procesul corespondenței cu consumatorii în cadrul gestionării cazurilor de încălcare a drepturilor lor.
 • Reprezentarea AAC în instanța de judecată, în cazurile când instituția va fi atrasă în calitate de intervenient accesoriu.
 • Acordarea suportului necesar Sereviciului protecția Consumatorilor al AAC pentru a asigura o aplicare eficientă a legislației în acest domeniu.

Beneficii:

 • Remunerare competitivă, va fi discutată individual;
 • Acumularea experienței în domeniul protecției drepturilor consumatorilor în domeniul aeronautic, legislația națională și europeană (se va elibera certificat).

CV-urile și oferta de preț pot fi transmise pe adresa de

e-mail: info@caa.gov.md până la data de 25 iunie 2020.

19.06.2020 15:43