Iurie ARMAŞ - noul Director al Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

Iurie ARMAŞ – numit director AAC prin HG 905 din 13 noiembrie 2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr 258-261 din 15 noiembrie 2013.

Misiunea sa va fi de a consolida în continuare rolul şi responsabilităţile autorităţii în vederea menţinerii nivelului înalt de siguranţă şi conformării în raport cu reglementările internaţionale în domeniul aviaţiei civile.

Cu o vastă experienţă managerială în domeniul industriei aeronautice, Iurie ARMAŞ şi-a adus contribuţia, de-a lungul timpului, în procesul creării şi dezvoltării ramurii aviaţiei civile în Republica Moldova, deţinînd poziţii în cadrul următoarelor instituţii: compania aeriană „Air Moldova”, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, „Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova” (actuala Autoritate Aeronautică Civilă), compania aeriană „RENAN”, SC „AVIATRANSPASCOM”, FCT „ELITAERO”.

Doctor în tehnică, cu 35 de ani experienţă, Iurie ARMAŞ este absolvent al studiilor superioare militare speciale, Şcolii superioare militare de ingineri aviatori (Riga), Academiei de Studii în Domeniul Administrării Publice de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova; IAMTI (Institutul de management în aviaţie pe lîngă ICAO, Montreal, Canada); Programului de studii privind metodele şi principiile organizării domeniului aviaţiei civile (IVP, Washington, SUA).

Mesajul Directorului AAC: Industria aeronautică este o ramură a economiei cu continue tendinţe de dezvoltare. În deplină conformitate cu cerinţele Guvernului Republicii Moldova, în vederea realizării politicii naţionale şi aprobării reglementărilor în domeniul aviaţiei civile, optăm spre armonizarea politicii şi practicilor noastre cu cele europene. Astfel, pledînd pentru o echipă de profesionişti bine pregătiţi, am certitudinea că vom reuşi să atingem cu succes obiectivele propuse şi să menţinem nivelul de siguranţă al zborului cît mai ridicat. De asemenea, în cadrul obiectivelor strategice, în scopul sporirii eficienţei activităţii operaţionale, ne orientăm spre atragerea şi motivarea specialiştilor calificaţi, precum şi fortificarea culturii corporative.

Am convingerea că împreună vom contribui la promovarea unui sistem de transport aerian european eficient şi vom oferi aviaţiei civile din RM un loc distinct în domeniul aeronauticii internaţionale.

15.11.2013 14:04