Chișinău, 11 mai 2020 - Precizări cu privire la datoriile Avia Invest SRL, concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău, față de Autoritatea Aeronautică Civilă

Cu referință la inițierea procedurii de executare, cu aplicarea măsurilor de asigurare, pentru suma totală restantă de peste 22 milioane lei în privința debitorului ”Avia Invest” S.R.L., Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), în scopul informării opiniei publice din surse oficiale, vine cu informații suplimentare la acest subiect.

AAC este o instituție publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile care aplică în activitatea sa exclusiv cadrul legal. Pentru a exclude orice dubii asupra informațiilor manipulatorii cu privire la subiectul datoriilor ”Avia Invest” S.R.L., venim cu precizările de mai jos, care pot fi confirmate, la solicitare, prin acte oficiale.

  1. Datoria ”Avia Invest” S.R.L.de peste 118 mil lei, este datoria exclusivă a acestei companii, acumulată urmare a eschivării de la achitarea plăților de supraveghere din luna decembrie 2017 până în luna mai 2019, fără vreun motiv plauzibil în acest sens. Aceste datorii nu au tangență cu datoriile altor agenți aeronautici.

Totodată, din luna noiembrie 2018, compania Air Moldova nu mai este o întreprindere de stat, fiind privatizată. AAC a fost informată repetat de către proprietarii ”Air Moldova” S.R.L. despre faptul că urmează să stingă toate datoriile pe care le avea compania la data privatizării.

Relațiile contractuale între „Avia Invest” S.R.L. și alți agenți aeronautici, privați sau de stat ține de competența exclusivă a acestor entități juridice. AAC nu intervine în relațiile contractuale între agenții aeronautici, iar orice litigii între aceștia, urmează a fi soluționate conform legislației civile. AAC nu cunoaște despre faptul dacă există la acest moment careva litigii cu privire la recuperarea datoriilor între „Avia Invest” S.R.L. și „Air Moldova” S.R.L.

  1. E necesar să menționăm faptul că pentru recuperarea datoriilor, AAC a inițiat mai multe cauze civile împotriva debitorului „Avia Invest” S.R.L. Urmare a emiterii Încheierilor instanțelor de judecată și a inițierii procedurii de conciliere, la data de 05.07.2019 a fost semnat Contractul de tranzacție, prin care „Avia Invest” S.R.L. s-a obligat să stingă integral datoria acumulată din neachitarea plăților de supraveghere pentru perioada decembrie 2017 - mai 2019, cu plata inițială a penalităților și dobânzilor acumulate pentru neexecutarea în termen a obligațiilor pecuniare, iar ulterior – a sumei de bază, așa cum prevede legislația civilă. În acest context, informăm opinia publică despre faptul că prevederile Contractului de tranzacție nu au fost contestate de ”Avia Invest” S.R.L. și sunt obligatorii pentru părți, iar informațiile dispersate în spațiul public nu au temei juridic.
  1. Subliniem totodată faptul că scopul aplicării măsurilor asiguratorii nu este împiedicarea bunei activități a Aeroportului Internațional Chișinău. În acest sens, în fața executorului judecătoresc, Autoritatea Aeronautică Civilă și-a exprimat expres disponibilitatea de a analiza și agrea procesarea plăților curente necesare pentru asigurarea securității aeronautice și siguranței zborurilor, cât și măsurile de igienizare din cadrul aeroportului internațional. Astfel, de către Autoritatea Aeronautică Civilă vor fi aprobate spre plată doar cheltuielile stringente, în baza facturilor fiscale și numai prin transfer bancar, sub supravegherea executorului judecătoresc.
  1. Totodată, în vederea asigurării achitării salariului pentru luna aprilie, în cadrul procesului de conciliere, mediat de către Executorul Judecătoresc, vineri, 8 mai, curent, Autoritatea Aeronautică Civilă a agreat transferul pentru achitarea salariilor angajaților debitorului. În aceeași zi, de către Autoritatea Aeronautică Civilă au fost agreate mai multe plăți strict necesare pentru buna activitate a Aeroportului Internațional Chișinău din mijloacele financiare acumulate pe conturile bancare asupra cărora au fost aplicate măsurile de asigurare.


11.05.2020 13:37