Autoritatea Aeronautică Civilă a sesizat organele de drept ca urmare a refuzului concesionarului “Avia Invest” SRL de a prezenta baza de cost pentru tarifele aeroportuare

La data de 12 februarie 2020, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a solicitat concesionarului Aeroportului Internațional Chișinău, „Avia Invest” SRL, prezentarea bazei de cost a tarifelor pentru serviciile aeroportuare pentru anul 2020. Potrivit Codului aerian, AAC este instituția care verifică corectitudinea formării mărimii taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigație aeriană.

Solicitarea a fost facută în scopul asigurării transparenței la aplicarea tarifelor aeroportuare și ca urmare a recomandărilor expuse de Curtea de Conturi conform Hotărârii nr. 1 din 24.01.2020 - „Cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat privind concesionarea activelor Î.S „Aeroportul Internațional Chișinău”.

Prin răspunsul scris, oferit Autorității Aeronautice Civile, de către administratorul ”Avia Invest” SRL, la data de 17.03.2020, agentul economic a refuzat prezentarea informațiilor solicitate. Acest refuz generează impedimente în realizarea atribuțiilor funcționale ale AAC în calitatea sa de organ de control în domeniul aviației civile.

Din cele enunțate mai sus rezultă că acțiunile ”Avia Invest” SRL, precum și ale administratorului urmează a fi examinate prin prisma art.349 alin.(1) Cod contravențional ”Împiedicarea activității legitime a funcționarului public”, componență atribuită potrivit art. 400 alin.(1) Cod contravențional, poliției.

Ca urmare a comportamentului abordat de ”Avia Invest” SRL, AAC a depus o sesizare pe acest caz la Inspectoratul de Poliție Botanica, în vederea inițierii unui proces contravențional în privința ”Avia Invest” SRL și administratorului societății menționate Boris SALOV pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 349 alin.(1) Cod contravențional.

Sancțiunea prevăzută de norma legală pentru contravenția respectivă - se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Notă! Cod Contravențional

Articolul 349. Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public

(1) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a funcţionarului public sau funcționarului din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept ori organelor de control, în exerciţiul funcţiunii (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea altor cerinţe legitime)

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

27.03.2020 08:51