Chișinău, 12 martie 2020 – Autoritatea a solicitat “Avia Invest” SRL baza de cost a tarifelor la serviciie aeroportuare

Autoritatea Aeronautică Civilă a solicitat concesionarului „Avia Invest” SRL, prezentarea bazei de cost a tarifelor la serviciile aeroportuare pentru anul 2020.

Solicitarea vine ca urmare a eliminării unor incoerențe a cadrului normativ, în anul 2019, cât și a recomandărilor expuse de Curtea de Conturi conform Hotărârii nr. 1 din 24.01.2020 - „Cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat privind concesionarea activelor Î.S „Aeroportul Internațional Chișinău”, și în scopul asigurării transparenței la aplicarea tarifelor aeroportuare.

Aplicarea Metodologiei menționate va aduce transparență la calcularea tarifelor aeroportuare aplicate pe Aeroportul Internațional Chișinău, va asigura protejarea intereselor utilizatorilor de servicii aeroportuare și a pasagerilor, și va contribui la creșterea accesibilității serviciilor transportului aerian.

Acest exercițiu are scopul de a minimiza riscul aplicării practicilor neconcurențiale sau a eventualelor abuzuri de poziția dominantă din partea entității de administrare a aeroportului.

Notă: În conformitate cu Anexa III a Acordului privind Spațiul Aerian Comun, semnat de către Republica Moldova și Uniunea Europeană, a fost transpusă Directiva Parlamentului European prin care a fost elaborată Metodologia privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 20.04.2016 - „ Cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană”.

Metodologia stabilește procedura de calcul și aprobare a mărimii acestor tarife, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a ramurii aviației civile în condițiile siguranței zborurilor, securității aeronautice și calitatea serviciilor prestate.

12.03.2020 08:32