Chișinău, 26 aprilie 2019 –UPDATE O aeronavă a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Acțiuni ce țineau de competența AAC

Urmare a primirii informației de la Î.S. „MoldATSA” privind intrarea în spațiul aerian al RM și aterizarea pe Aeroportul Internațional Chișinău a unei aeronave fără deținerea permisiunilor necesare, Autoritatea Aeronautică Civilă a constatat drept temei rezonabil că acțiunile date se încadrează în prevederile Articolul 262 din Codul penal „Intrarea, ieşirea sau tranzitarea aeriană a teritoriului Republicii Moldova fără autorizaţia stabilită, ...”, motiv pentru care Autoritatea Aeronautică Civilă a denunțat faptul dat organelor de drept care, conform prevederilor Codului de procedură penală, sunt competente să examineze asemenea fapte.

În baza Ordinului AAC nr. 38/GEN din 2018 „privind efectuarea inspecțiilor la platformă a aeronavelor înmatriculate în alte state”, inspectorii AAC au efectuat inspecția aeronavei și au constatat următoarele:

 1. lipsa documentelor care, conform Articolului 29 din Convenția privind aviația civilă internațională, sunt obligatorii la bord în timpul zborului, în special este vorba despre Certificatul de navigabilitate al aeronavei;
 2. baza de date de navigație aeriană nu era actualizată;
 3. prezența la bord a permisiunii de zbor eliberată de către AUSTRO CONTROL conform căreia executarea zborurilor către un stat non-UE se realizează după solicitarea și obținerea autorizației suplimentare de la autoritățile competente din țara respectivă.
 4. Lipsa certificatului de zgomot.

Mai jos vă prezentăm cronologia evenimentelor:

CRONOLOGIA

evenimentului din 25.04.2019 privind intrarea fără permisiune în spațiul aerian

al Republicii Moldova a aeronavei Boeing 737-800 OE-IDA (înmatriculată în Austria)

(acțiuni ce țineau de competența AAC)

 1. 14:15 25.04.2019 – De la Î.S. „MoldATSA” a parvenit informația precum că de pe Aeroportul Internațional Viorel Vlaicu (Băneasa) București, România, a decolat o aeronavă cu destinația Aeroportul Internațional Chișinău fără a deține permisiunea din partea autorităților Republicii Moldova. AAC nu a acordat aprobarea necesară privind intrarea în spațiul aerian al RM
 1. 14:29 25.04.2019 Aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău.
 1. 14:30-15:30 25.04.2019 – AAC a informat instituțiile de drept privind intrarea in spațiul aerian al Republicii Moldova a unei aeronave fără deținerea autorizării în acest sens de la autoritățile competente ale RM.
 1. 15:13 25.04.2019 – De la Spire Flight Solutions în adresa AAC a parvenit solicitarea de a permite decolarea de pe Aeroportul Internațional Chișinău a aeronavei de tip Boeing 737-800 cu însemnele de înregistrare OE-IDA.

Conform solicitării:

 • aeronava era operată de către „Aergen Aircraft Twelve Limited”;
 • la bordul aeronavei se aflau doar 2 membri ai echipajului;
 • aeronava urma să decoleze de pe AIC la ora 11:00 UTC la data 25.04.2019.
 1. 15:22 25.04.2019 – Responsabilul din cadrul AAC a informat solicitantul prin e-mail precum că pentru a opera un zbor internațional acesta urmează să prezinte în adresa AAC următoarele documente (copii scanate), conform prevederilor RAC-AZ 0215 (1), (2):
 • Certificatul de operator aerian
 • Certificatul de înregistrare al aeronavei
 • Certificatul de navigabilitate al aeronavei
 • Polița / Contractul de asigurarea privind răspunderea civilă față de terți.
 1. 15:28 25.04.2019 – din partea „Spire Flight Solutions” au fost prezentate o serie de copii scanate a documentelor după cum urmează:
 • Certificatul de înregistrare al aeronavei
 • Polița / Contractul de asigurarea privind răspunderea civilă față de terți
 • Un document eliberat de către autoritățile din Republica Austria care confirmă că aeronava este navigabilă, dar pentru a efectua zboruri în afara UE este necesară o aprobare suplimentară de la autoritățile în care se intenționează operarea acestui zbor.
 1. 16:02 25.04.2019 – pentru a permite organelor de drept desfășurarea acțiunilor procesuale, cât și în baza inspecției SAFA efectuată de către inspectorii AAC a aeronavei de tip Boeing 737-800 numărul de înregistrare OE-IDA numărul de serie 28824, în adresa Î.S. „MoldATSA” de către AAC a fost remis mesajul prin care au fost informați cu privire la faptul că aeronava dată este stopată la sol.
 1. 16:19 25.04.2019 - în adresa AAC a parvenit solicitarea din partea EUROJET, în numele operatorului „Aergen Aircraft Twelve Limited”, de a permite efectuarea zborului cu aeronava în cauză.
 1. 16:47 25.04.2019 – în adresa AAC a parvenit solicitarea din partea EUROJET, în numele operatorului „Spire Flight Solution”, de a permite efectuarea zborului (decolare de pe AIC) pentru aceeași aeronavă.
 1. 18:42 25.04.2019 - a parvenit solicitarea repetată din partea EUROJET în numele operatorului Spire Flight Solution de a permite efectuarea zborului (decolare de pe AIC) pentru aceeași aeronavă.
 1. 21:46 25.04.2019 – Urmare a finalizării procedurilor inițiate de către organele de drept, prezentării în adresa AAC a tuturor documentelor, colectarea tuturor datelor necesare, constatării lipsei pentru moment a temeiurilor de reținere în continuare a aeronavei și membrilor echipajului, AAC a informat Î.S. „MoldATSA” și Operatorul privind lipsa de obiecții pentru efectuare zborului pentru care a fost solicitată aprobarea. Aeronava a decolat de pe AIC la ora 22.00.

Toate materialele acumulate de AAC urmează să fie transmise, suplimentar, în adresa organelor de drept competente pentru stabilirea existenței sau lipsei în acțiunile echipajului aeronavei a elementelor infracțiunii prevăzute de art.262 Cod Penal al Republicii Moldova.

Suplimentar, AAC a solicitat autoritățile de supraveghere în domeniul aviației a Republicii Austria și România pentru a se expune asupra cazului și acțiunilor echipajului.

26.04.2019 15:22