Chișinău, 23 aprilie 2019 – Autoritatea Aeronautică Civilă mizează pe responsabilitatea civică a cetățenilor privind utilizarea dronelor

Printre repercursiunile ultimilor zece ani se atestă avântul tehnologic pe segmentul aparatelor de zbor fără pilot. În ultimii ani, dronele au migrat din sfera militară în industrială și circuitul civil, ca urmare a aparariției noilor tipuri de senzori accesibili și a soluțiilor software de tip Open Source (cu cod deschis).

Autoritatea Aeronautică Civilă prin atribuțiile și competențele sale de a asigura siguranța zborurilor și a securității aeronautice, atenționează posesorii de drone despre necesitatea creșterii responsabilității civice privind utilizarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță.

Consecințele utilizării necorespunzătoare a aparatelor de zbor fără pilot, nerespectarea legislației aeriene și a regulilor de exploatare a dronelor, pot avea urmări grave, inclusiv letale.

În ultimii ani, AAC a sesizat mai multe încălcări fiind documentate zboruri efectuate în zona desfășurării zborurilor curselor aeriene comerciale, deasupra mulțimilor de oameni, obiectelor de infrastructură, bunurilor materiale etc., fiind puse în pericol siguranța zborurilor și securitatea aeronautică, securitatea națională, dreptul la protecția vieții și a sănătății cetățenilor.

Prin semnarea Acordului privind spațiul aerian comun, Republica Moldova și-a asumat angajamentele de a transpune în legislația națională standardele europene pe domeniul aviației civile, iar Autoritatea Aeronautică Civilă va prelua normele europene în vederea stabilirii reglementărilor la nivel național, inclusiv privind utilizarea în siguranță a dronelor civile.

Menționăm că un cadru legislativ primar pe domeniul dronelor la nivelul UE a fost creat prin aprobarea noului Regulament de bază UE pe domeniul aviației civile 1139/2018. La 12 martie curent Comisia Europeană a exprimat votul pozitiv pentru actul european de implementare nemijlocit pe domeniul dronelor.

Adoptarea Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017, în vigoare din 23 martie 2019, crează cadrul normativ primar aferent aparatelor de zbor fără pilot. Astfel, în Cod a fost expres introdusă noțiunea de aeronavă fără pilot, iar prin articolul 33 a fost stabilit faptul că zborul acestora poate avea loc doar cu permisiunea Autorității Aeronautice Civile, cu excepția cazurilor când zborurile au loc în spațiul special rezervat, în conformitate cu procedurile în vigoare privind alocarea, rezervarea, segregarea zonelor din spațiul aerian național în care se desfașoară activitățile de zbor.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4 Legea 143 privind controlul spațiului aerian, utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în scop de aerofotografiere și filmare se efectuează cu permisiunea scrisă a AAC și avizele obligatorii a MA și SIS.

Principiul de utilizare a aparatelor de zbor pilotate de la distanță (dronelor) trebuie să asigure un nivel de siguranță echivalent cu cel al operațiunilor aeriene cu echipaj uman și un control strict în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și a vieții private!

Reiterăm că planificarea și desfășurarea în condiții de legalitate a activităților de zbor cu aeronave pilotate de la distanță, este condiționată de deținerea aprobării scrise emisă de AAC, scopul exclusiv al căreia este asigurarea siguranței zborurilor, a securității aeronautice, a vieții private și a datelor cu caracter personal!

În cazul în care vă sunt necesare informații suplimentare cu privire la subiectele specifice domeniului aeronavelor fără pilot la bord, accesați: www.caa.md, contactați-ne la nr. telefon: (022) 823662, (022)823500 sau la adresa de e-mail: info@caa.gov.md

23.04.2019 07:58