Chișinău, 17 aprilie 2019 – Autoritatea Aeronautică Civilă reiterează angajamentul ferm pentru asigurarea unui nivel maxim de siguranță aeronautică

După cum a fost comunicat de către AAC anterior, în perioada noiembrie 2018 - martie 2019, Autoritatea Aeronauică Civilă a Republicii Moldova (AAC) a inițiat și desfășurat (în mare parte) un proces amplu și profund de reevaluare a operatorilor aerieni ai Republicii Moldova la capitolul corespunderii acestora standardelor internaționale de siguranță, precum și a conformării angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană.

În aceeași perioadă, au fost efectuate autoevaluări a sistemului și capacităților de supraveghere a AAC, inclusiv cu expertiza și asistența Agenției Europeană de Siguranță a Aviației.

Ca urmare a acestor acțiuni, de către Autoritatea Aeronautică Civilă au fost dispuse măsuri restrictive precum:
- prelungirea pentru o perioadă limitată sau suspendarea Autorizației de Operator Aerian (AOA);
- interzicere operării de aeronave;
- suspendarea Certificatelor de operator aerian (AOC);
- revocarea AOC.

La moment un Certificat de operator aerian (AOC) este revocat, două Certificate de operator aerian (AOC) și o Autorizație de operator areian (AOA) sunt suspendate.

Companiile aeriane moldovenești Air Moldova și Fly One, care exercită activități de transport de pasageri din/spre Republica Moldova, cît și compania Aerotranscargo, care asigură transporturi cargo, sunt conforme normelor și standardelor naționale și internaționale din domeniu și asigură un nivel înalt de siguranță.

Cît ține de restul operatorilor aerieni, aceștia sunt sub supraveghere continuă din partea AAC pentru a ne asigura că sunt respectate toate condițiile de certificare.

Aplicarea măsurilor date nu va afecta activitatea operatorilor Air Moldova și Fly One, antrenați în transportul de pasageri din/spre Republica Moldova spre/din Uniunea Europeană, ci doar va asigura un nivel mai înalt de siguranță.

Autoritatea Aeronautică Civilă va continua să întreprindă toate măsurile care se impun pentru asigurarea unui nivel maxim de siguranță aeronautică.

17.04.2019 12:48