AAC a prezentat noul cadru de reglementare în domeniul operării aparatelor de zbor fără pilot

Autoritatea Aeronautică Civilă al Republicii Moldova (AAC) a lansat pentru discuții publice proiectul Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile PAIC – Operarea aparatelor de zbor fără pilot (drone), care în premieră vor institui un cadru de reglementare în domeniu.

Directorul AAC Radu Bezniuc, a declarat în cadrul conferinței de presă la care au fost prezentate propunerile de reglementări, că dronele reprezintă un sector al aviației aflat în creștere rapidă, cu un potențial semnificativ de a crea noi locuri de muncă și creștere economică. ”Pe măsură ce se extinde utilizarea dronelor, crește și necesitatea de a găsi un echilibru între avantajele lor și problemele pe care le generează. Aeronavele fără pilot de tip comercial au o gamă foarte largă de utilizare, de la monitorizarea sistemelor de furnizare a electricității, a rețelelor de gaze, de asemenea, pot fi folosite în domenii precum hidrologia sau agricultura, în gestionarea calamităților și multe altele. În același timp, acestea aduc și noi riscuri și provocări, pe care ne-am asumat să le abordăm cu maximă responsabilitate sub aspectul eliminării acestor riscuri și de asigurare a siguranței zborurilor”, a explicat Radu Bezniuc.

Directorul AAC a amintit că evoluțiile din domeniul aparatelor de zbor fără pilot și necesitatea de introducere a legislației unice de utilizare a acestora, a devenit una din preocupările Uniunii Europene pentru anul 2018 în domeniul aviației civile. În acest scop, UE a elaborat un regulament destinat integrării în siguranță a dronelor pilotate de la distanță în spațiul aerian european, document care instituie un set de norme comune pentru siguranța aviației civile și un nou mandat pentru Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA). La 26 iunie 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat noile norme proporționale și bazate pe riscuri, care vor permite sectorului aviației din UE să se dezvolte și să devină mai competitiv. Se preconizează că și Parlamentul European va adopta noile norme legale privind utilizarea dronelor în spațiul UE în luna noiembrie 2018.
Radu Bezniuc a subliniat că, Republica Moldova ca stat care implementează Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, și-a asumat obligația de a transpune în cadrul normativ național normele europene în domeniul aviației civile. Este motivul pentru care, Autoritatea Aeronautică Civilă a elaborat un proiect intermediar, care va pregăti sectorul pentru noile reglementări europene, odată cu intrarea lor în vigoare.

Radu Bezniuc a mai explicat că, dacă alte state europene deja aplică careva reglementări proprii în domeniu și sunt pregătite să facă față noului cadru legal european, în Republica Moldova lucrurile sunt destul de neclare privind utilizarea dronelor în sectorul civil. În prezent, nu există careva date despre numărul aparatelor de zbor fără pilot, nici despre calificarea utilizatorilor de drone.

Directorul Autorității Aeronautice Civile a evidențiat că regulile care vor fi instituite urmează să permită și să favorizeze dezvoltarea acestor tehnologii noi, și, totodată, să asigure siguranța zborurilor și securitatea cetățenilor.

Primul lucru care va fi făcut, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, va fi crearea unui Registru al aparatelor de zbor fără pilot. Procedura de înregistrare a dronelor va fi una simplă. În cazul în care zborul nu se preconizează în zone restricționate, cererea de înregistrare provizorie va fi depusă online, pe pagina web al AAC, împreună cu datele despre zborul pe care îl solicită – coordonatele, ziua, ora, declarația pe propria răspundere. Din momentul depunerii, solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare provizorie, pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care acesta va înregistra permanent drona și va lua cunoștință cu regulile de utilizare a acesteia.

Înregistrarea presupune identificarea prin aplicarea pe carcasa acesteia a codului de identificare QR-code. Totodată, deținătorul aparatului de zbor fără pilot va fi informat despre regulile de utilizare a acestuia în spațiul aerian al Republicii Moldova și vor fi testate abilitățile acestuia de mânuire a dronelor.

În ceea ce ține de unele prevederi privind limitările utilizării aparatelor de zbor fără pilot, pot fi menționate următoarele:

- Altitudinea maximă la care se permite desfășurarea operațiunilor cu aparate de zbor fără pilot este de 100 m.

- Zborurile cu aparate de zbor fără pilot sunt posibile doar în cazul existenței asigurării de răspundere civilă față de terți.

- Este interzisă operarea aeronavelor fără pilot, cu excepția cazului când există un aviz al AAC, în următoarele situații:
- în spațiul aerian controlat
- în spațiu aerian necontrolat la o înălțime mai mare de 100 m;
- deasupra teritoriilor unde asemenea restricții au fost stabilite de Ministerul Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații și Securitate și autoritățile publice locale - precum aeroporturi, regiuni ale frontierei de stat, obiecte strategice, ambasade sau penitenciare. (Coordonatele zonelor restricționate, dar și cerințele necesare de a fi îndeplinite pentru operarea în acestea cu permisiunea organelor publice care au impus aceste restricții vor fi puse dispoziție operatorilor pe pagina web a AAC, dar și disponibile în publicarea aeronautică electronică AIP).
- La o distanță mai mică de 250 m (în toate direcțiile) de la orice tip de mijloace de transport, construcții, terțe persoane, case de locuit, obiecte de infrastructură;
- Deasupra zonelor populate din localități sau deasupra mulțimilor de oameni (mai mult de 5 persoane),

În cazul când zborurile sunt solicitate în zonele cu restricții menționate, solicitantul urmează să solicite avizul prealabil al Autorității Aeronautice Civile, care în decurs de 10 zile lucrătoare de la recepționarea cererii va lua decizia privind acordarea sau neacordarea avizului. Decizia privind acordarea avizului va fi precedată de o amplă analiză a riscurilor, cu specificarea măsurilor de reducere a acestora, fiind totodată specificate condițiile și restricțiile de efectuare a zborurilor.

În cazul în care se va constata că nu este asigurat nivelul acceptabil al siguranței zborurilor și securității aeronautice, zborul nu va fi permis.

Radu Bezniuc a adăugat că, la moment, Autoritatea Aeronautică Civilă este în discuții cu alte instituții pentru a promova un pachet de modificări la Codul Contravențional, astfel încât să fie introduse și sancțiuni contravenționale proporționale încălcării regulilor de operare a dronelor. În special, urmează să fie instituite amenzi pentru operarea nesancționată sau neconformă a dronelor, dar și mecanisme de depistare a celor care încalcă regulile.

”Obiectivul nostru este de a asigura adaptarea cadrului de reglementare pentru sectorul aviației din Republica Moldova la cel al UE, astfel încât să facem față la provocările prevăzute pentru perioada următoare. În același timp, vom favoriza dezvoltarea acestor tehnologii noi”, a conchis directorul AAC.

Documentul a fost plasat pentru consultări publice pe pagina web al Autorității Aeronautice Civile http://www.caa.md/rom/consultations/ (PIAC – RPAS – Operarea aparatelor de zbor fără pilot), iar toți cei interesați sunt invitați să participe la definitivarea acestuia. După finalizarea consultărilor, documentul va aprobat de către AAC și va fi obligatoriu pentru toți utilizatorii de drone pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezentare RPAS

27.07.2018 11:04